KI: Faktor som fördubblar risken att dö i bröstcancer identifierad

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att risken att dö av bröstcancer är dubbelt så stor för patienter med hög heterogenitet av östrogenreceptorn inom en och samma tumör jämfört med patienter med låg heterogenitet.
Läs mer>>