Koppling mellan matvanor och ADHD

En ny studie gjord av forskare från bl.a. Örebro Universitet visar att det finns en koppling mellan ADHD och matvanor. Studien är publicerad i American Journal of Medical Genetics.


Man har sett en koppling mellan ADHD och intag av socker och mättat fett och begränsat intag av frukt och grönt.

Nästan 18 000 vuxna tvillingar mellan 20 och 47 år deltog i studien som gjorts med hjälp av tvillingregistret. De har svarat på frågor om livsstil och hälsa.

Studien visar att det går att koppla såväl koncentrationssvårigheter som hyperaktivitet och impulsivitet till matvanor. Och resultatet ligger fast oberoende av ålder, kön och socioekonomisk bakgrund. Tack vare tvillingregistret kunde forskarna också för första gången visa att dessa ärftliga egenskaper kan dela vissa gener.

Ungefär 5 procent av barn och 2,5 procent av vuxna beräknas ha ADHD och det är till 70 procent medfött. Det är inte klarlagt vilka mekanismer som ligger bakom ADHD och det är därför svårt att ställa diagnos och behandla.

I studien medverkar forskare från Karolinska institutet och Mälardalens högskola och från Norge och Holland.

Läs artikeln i American Journal of Medical Genetic