SU

Stockholms Universitet

 1. Arkeologiska analyser levandegör forntidens människor - Hur har människor anpassat sig till klimatförändringar genom historien? Vad åt man under forntiden och hur påverkades livet av förändringar i till exempel klimatet? Det är några av de frågor man söker svar på vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet.
 2. Expertlista sommar 2021 - Letar du som journalist någonting spännande att göra reportage om, eller en expert som kan kommentera det som händer under sommaren? Här finns en sammanställning över några av våra experter som forskar om allt från hemmasemester till gifter i solkräm.
 3. Bakom bokhyllan #36: Ensamma tillsammans – så påverkas vi av det digitala livet - Tiden under coronapandemin har för många inneburit ett arbets- eller studieliv på distans, där en stor del av vardagen fått flytta från de faktiska rummen till de digitala. Hur har den här snabba digitala omställningen påverkat oss, på kort och lång sikt? Och vad tar vi med oss till det nya normala, både i form av praktiska erfarenheter och som spår i våra hjärnor?
 4. Nina Kirchner – isforskare i kamp mot klockan - Tarfala forskningsstation är en av världens vackraste arbetsplatser, men också en av de mest svårjobbade. Nina Kirchner, ny föreståndare för Tarfala, är just hemkommen efter vårvinterns fältsäsong. Nu tar nästa fas vid, den där alla årets data ska analyseras.
 5. Bakom bokhyllan #35 – Hur står sig forskningen i en infodemi? - I spåren av coronapandemin har en våg av desinformation, spekulationer och konspirationsteorier om viruset också spridits över världen. Men varifrån kommer detta idéstoff, och är förtroendet för vetenskapen hotat?
 6. Transformativa avtal under utredning - I dagsläget har många av Sveriges lärosäten transformativa avtal med vetenskapliga förlag som löper ut senast 2024. Men vad händer efter det? Nu ska en ny strategi tas fram för framtidens avtal.
 7. Hur kan kvinnorna inom akademin krossa glastaket? - Trots att majoriteten av studenterna vid svenska lärosäten är kvinnor speglas inte det i det akademiska toppskiktet – då endast 29 procent av landets professorer är kvinnor. Ännu lägre siffror är det på de naturvetenskapliga och tekniska områdena. Systemfel eller fördomar?
 8. Bakom bokhyllan #32 – Pandemiplugg och forskning på paus - I mars 2020 nådde coronapandemin Sverige och Stockholms universitet med full kraft. Stora delar av samhället tvingades ställa om – men hur påverkade krisen studenterna, bibliotekspersonalen och forskarna på Stockholms universitet?
 9. Forskarnas spaningar inför en annorlunda jul - Julbordsmatriarken blir permitterad, julstressen avskaffad och julklapparna sköter en influencer om online. Vi går mot en annorlunda jul på många sätt, samtidigt som det mesta rullar på i gamla mönster – eller? Här kommer några spaningar på en annorlunda jul från några av Stockholms universitets forskare.
 10. Bakom bokhyllan #31 – Stockholm University Press - På Stockholms universitet finns ett vetenskapligt förlag som bygger på idén om öppen tillgång – Stockholm University Press, SUP, där forskare styr utgivningen.
 11. Wallenberg-anslag till forskning om aggression - Hur styrs aggression i hjärnan och vilka metoder kan vi använda för att påverka den? Det är några av frågorna som Christian Broberger, professor i neurokemi, hoppas få svar på under ett femårigt projekt som nu får 20,4 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
 12. Anslag till forskning kring globala hållbarhetsmålen - Formas har beviljat medel till forskning kring hållbarhet och Agenda 2030. Tre av projekten som får medel leds av forskare verksamma vid Stockholms universitet.
 13. Nya perspektiv på Toni Morrisons litterära platser - För drygt ett år sedan gick den amerikanska författaren och Nobelpristagaren Toni Morrison bort. En svensk avhandling av Alice Sundman vid Stockholms universitet blir nu bland de första att göra en djupdykning i Morrisons efterlämnade manuskript. Den belyser hur Morrisons litterära platser blir mångfacetterade meningsskapande delar av texten, både som de framställs i romanerna och som de vuxit fram i skrivprocessen.
 14. Ahmet Gürata – ny gästforskare genom Scholars at Risk - Filmforskaren Ahmet Gürata, som har specialiserat sig på turkisk film och turkiska medier, har nyligen tillträtt sin tjänst som gästforskare vid Stockholms universitet.
 15. Bakom bokhyllan #29 – Akademisk frihet – makt över tänkandet - I alla tider har människan sökt kunskap. Men många gånger har det också varit kontroversiellt att komma med nya upptäckter. Hur är det med den akademiska friheten egentligen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *