SU

Stockholms Universitet

 1. Expertlista sommar 2022 - Letar du som journalist någonting spännande att göra reportage om, eller en expert som kan kommentera det som händer under sommaren? Här finns en sammanställning över några av våra experter som forskar om allt från husvagnssemester till gifter i solkräm.
 2. Arkeologiska analyser levandegör forntidens människor - FILM OM FORSKNING.Hur har människor anpassat sig till klimatförändringar genom historien? Vad åt man under forntiden och hur påverkades livet av förändringar i till exempel klimatet? Det är några av de frågor man söker svar på vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet.
 3. Nina Kirchner – isforskare i kamp mot klockan - Tarfala forskningsstation är en av världens vackraste arbetsplatser, men också en av de mest svårjobbade. Nina Kirchner, ny föreståndare för Tarfala, är just hemkommen efter vårvinterns fältsäsong. Nu tar nästa fas vid, den där alla årets data ska analyseras.
 4. Forskarnas spaningar inför en annorlunda jul - Julbordsmatriarken blir permitterad, julstressen avskaffad och julklapparna sköter en influencer om online. Vi går mot en annorlunda jul på många sätt, samtidigt som det mesta rullar på i gamla mönster – eller? Här kommer några spaningar på en annorlunda jul från några av Stockholms universitets forskare.
 5. Kritisk granskning på internet är mer än källkritik - Tack vare internet har det aldrig varit lättare att ta del av forskningsrön och annan information om hälsa. Men vad är trovärdigt? Och hur ska man tolka motstridiga argument? En ny avhandling undersöker hur gymnasieelevers förmåga till kritisk granskning kan utvecklas i naturvetenskaplig undervisning.
 6. Nya perspektiv på Toni Morrisons litterära platser - För drygt ett år sedan gick den amerikanska författaren och Nobelpristagaren Toni Morrison bort. En svensk avhandling av Alice Sundman vid Stockholms universitet blir nu bland de första att göra en djupdykning i Morrisons efterlämnade manuskript. Den belyser hur Morrisons litterära platser blir mångfacetterade meningsskapande delar av texten, både som de framställs i romanerna och som de vuxit fram i skrivprocessen.
 7. Ahmet Gürata – ny gästforskare genom Scholars at Risk - Filmforskaren Ahmet Gürata, som har specialiserat sig på turkisk film och turkiska medier, har nyligen tillträtt sin tjänst som gästforskare vid Stockholms universitet.
 8. Onormalt låga grundvattennivåer trots regnig sommar - Grundvattennivåerna är under eller mycket under det normala för årstiden i stora delar av Sverige. Det betyder att grundvattnet trots regn under sommaren inte har återhämtat sig efter förra sommarens torka. Varför? Gia Destouni, professor i hydrologi och vattenresurser, förklarar begreppen.
 9. Stockholm Resilience Centre medverkar till WWF:s nya ”Living Planet Report” och tillhörande analys a - Living Planet Report 2020 från WWF varnar för fortsatt globala miljöförstöring och presenterar en ny analys av olika framtidsscenarier för människor och natur.
 10. ERC Starting Grants till forskare i psykologi och sociologi - Två forskare vid Stockholms universitet har beviljats ERC Starting Grant. De forskare som får det prestigefyllda anslaget är Mikael Lundqvist vid Psykologiska institutionen och Ben Wilson vid Sociologiska institutionen.
 11. Stockholms universitet på plats 183 i THE-rankning - Times Higher Educations rankning av världens främsta lärosäten 2021 placerar Stockholms universitet på plats 183.
 12. Svensk-rysk havsexpedition till Arktis för att studera tinande permafrost och växthusgaser - Upptining av permafrost och kollapsande metanhydrater från de sibirisk-arktiska kusthaven kan trigga ökande utsläpp av klimatuppvärmande gaser. I höst studerar expeditionen ISSS-2020 ombord på fartyget Akademik Keldysh en av de största utmaningarna inom klimatforskningen. Expeditionen lämnar hamn 26 september.
 13. Vi förlorar cirka 30 minuters sömn varje natt under arbetsveckan visar ny studie - För flera av oss konkurrerar ofta arbetet med tid för sömn – det är därför många ser fram emot helgen för att få en chans att ”komma ikapp” sömnbehovet. Men hur mycket sömn går förlorad under de dagar som vi arbetar? Johanna Garefelt vid Stockholms universitet delar med sig av sin senaste forskning i en ny artikel i The Conversation.
 14. Nyskapande syntetisk metod för att knyta molekylära knutar - Molekylära knutar återfinns på många håll i naturen, i till exempel proteiner och DNA. Forskare tror att de fyller en viktig roll för att bland annat stabilisera vissa proteiner som bryter ned andra ämnen i människokroppen och för att packa genetiskt material på ett effektivt sätt. Nu har forskare vid bland annat Stockholms universitet hittat en ny metod för att skapa knutar på syntetisk väg.
 15. Tecknen som avslöjar sjukdom – och hur vi därmed skyddar andra - Förändrade ansiktsuttryck och rörelsemönster, trötthet och ändrad kroppslukt. Det är några av kroppens signaler på att vi är sjuka – och de fungerar därmed som skyddsmekanismer mot smittspridning. Genom att göra försökspersoner ”sjuka” studerar forskare hur vi upplever sjukdomar vilket ger underlag för nya behandlingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *