SU

Stockholms Universitet

 1. Profilområdesmedel till kompletterande utbildningar till jurist, lärare och för socialt arbete - Varje år antas studenter med utländsk examen till kompletterande utbildningar (KU) för reglerade yrken som lärare, jurist och för socialt arbete. Institutionen för svenska och flerspråkighet ger språkligt stöd genom kurser och genom speciellt anpassade språkprov i svenska vid antagningen. Ett nytt fakultetsövergripande projekt har nu tilldelats profilområdesmedel.
 2. Tinande permafrost har stor klimatpåverkan - Tinande permafrost i Arktis kan få enorm klimatpåverkan. Det visar en ny studie av hur kol och kväve frigörs ur arktiska torvmarker.
 3. Erfarenheter av ekosystembaserad förvaltning - Målkonflikter och kortsiktighet har varit två tydliga hinder för att införa ekosystembaserad förvaltning i praktiken. De slutsatserna drar forskare i en ny rapport som samlar forskning och erfarenheter från de senaste 20 årens arbete med ekosystembaserad havs- och vattenförvaltning i Sverige.
 4. Oväntade skillnader mellan råttor och möss ger nya insikter om manligt föräldraskap - Genom att ta fasta på en oväntad artskillnad mellan råttor och möss har forskare kartlagt ett system i hjärnan som styr hur hanarna bland dessa djur beter sig när de får ungar. En central komponent i systemet är hormonet prolaktin, som tidigare visats förbereda honan för moderskap. I studien kunde man också styra hur mycket papporna intresserade sig för sina ungar genom experimentella manipulationer.
 5. Green Needle eller Brainstorm? Ljudklippet som förvirrar - I ett ljudklipp spelas ett ord upp, men är det Green Needle eller Brainstorm som hörs? Om du får orden i text samtidigt, så hör du troligen det ord du samtidigt läser. Lingvisten Julia Forsberg Backelin förklarar fenomenet i tv4:s Nyhetsmorgon.
 6. Corona slår mot svenska kramandet – hur hälsar vi efter pandemin? - I Sverige kramas vi gärna när vi ses, eller skakar hand i mer formella sammanhang. Hur kommer vi att hälsa framöver efter coronas påtvingade distansering? Catrin Norrby, professor i nordiska språk, intervjuas av SVT Kulturnyheterna.
 7. Vårt förhistoriska arv är på väg att utplånas - I 9000 år låg stenåldersboplatsen väl bevarad i Ageröds mosse. Nu är den nästan utplånad. Det visar arkeologer vid Lund och Stockholms universitet samt statens historiska museer.
 8. Debattartikel om strömmingsfisket - Vill vi verkligen riskera ett övergrepp på hela kustekosystemet för att hålla liv i industrifiskets jakt på foderfisk? Det som nu sker hotar att spoliera mer än femtio års miljöarbete längs östkusten, skriver Östersjöcentrums medarbetare Henrik Svedäng tillsammans med Susanna Lidström och Sverker Sörlin från KTH i en debattartikel.
 9. Grottlejonet uppdelat i två underarter - Ny forskning vid Centrum för paleogenetik visar att det utdöda grottlejonet var en egen art som var uppdelad i en östlig och en västlig underart.
 10. Nya professorer vid Stockholms universitet - De senaste månaderna har flera personer befordrats till professorer vid Stockholms universitet.
 11. Ostörd miljö ger inblick i molnens historia - En ny studie använder satellitdata över södra halvklotet för att förstå hur molnegenskaper förändrats på global skala, från förindustriell tid till nutid. Den här forskningen belyser en av de största osäkerheterna som finns i dagens klimatmodeller – hur små partiklar i atmosfären (aerosoler) bidrar till klimatförändringen.
 12. Ny studie har kartlagt översvämningar i Europa under 500 år - Den nuvarande perioden med översvämningar i Europa är exceptionell jämfört med de senaste 500 åren, enligt en ny studie i Nature. Bakom forskningen står 42 europeiska universitet och analysen är den första som har jämfört översvämningar över flera århundraden.
 13. Leidenrankningen 2020 - I början av juli kom resultatet av 2020 års Leidenrankning som listar mer än 1100 universitet över hela världen avseende andelen högt citerade publikationer under perioden 2015-2018.
 14. Ny djupmodell över Arktiska oceanen - Med hjälp av insamlade data från bland annat isbrytaren Oden presenterar forskare en ny djupmodell som beskriver havsbotten i Arktiska oceanen. Modellen, som publiceras i Nature Journal Scientific Data, är fritt tillgänglig och får användas av alla.
 15. Professor: "Trumps splittrande retorik har hamnat under hårdare granskning" - USA:s president Donald Trump har skapat ett nytt sätt att tala på offentligt som grundar sig i uttryck av vrede, enligt journalistikprofessor Karin Wahl-Jørgensen vid universitetet i Cardiff. Under ett besök vid Stockholms universitet i januari betecknade hon hans retorik som "angry populism".

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *