SU

Stockholms Universitet

 1. Hur kan kvinnorna inom akademin krossa glastaket? - Trots att majoriteten av studenterna vid svenska lärosäten är kvinnor speglas inte det i det akademiska toppskiktet – då endast 29 procent av landets professorer är kvinnor. Ännu lägre siffror är det på de naturvetenskapliga och tekniska områdena. Systemfel eller fördomar?
 2. Bakom bokhyllan #32 – Pandemiplugg och forskning på paus - I mars 2020 nådde coronapandemin Sverige och Stockholms universitet med full kraft. Stora delar av samhället tvingades ställa om – men hur påverkade krisen studenterna, bibliotekspersonalen och forskarna på Stockholms universitet?
 3. Forskarnas spaningar inför en annorlunda jul - Julbordsmatriarken blir permitterad, julstressen avskaffad och julklapparna sköter en influencer om online. Vi går mot en annorlunda jul på många sätt, samtidigt som det mesta rullar på i gamla mönster – eller? Här kommer några spaningar på en annorlunda jul från några av Stockholms universitets forskare.
 4. Bakom bokhyllan #31 – Stockholm University Press - På Stockholms universitet finns ett vetenskapligt förlag som bygger på idén om öppen tillgång – Stockholm University Press, SUP, där forskare styr utgivningen.
 5. Wallenberg-anslag till forskning om aggression - Hur styrs aggression i hjärnan och vilka metoder kan vi använda för att påverka den? Det är några av frågorna som Christian Broberger, professor i neurokemi, hoppas få svar på under ett femårigt projekt som nu får 20,4 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
 6. Anslag till forskning kring globala hållbarhetsmålen - Formas har beviljat medel till forskning kring hållbarhet och Agenda 2030. Tre av projekten som får medel leds av forskare verksamma vid Stockholms universitet.
 7. Nya perspektiv på Toni Morrisons litterära platser - För drygt ett år sedan gick den amerikanska författaren och Nobelpristagaren Toni Morrison bort. En svensk avhandling av Alice Sundman vid Stockholms universitet blir nu bland de första att göra en djupdykning i Morrisons efterlämnade manuskript. Den belyser hur Morrisons litterära platser blir mångfacetterade meningsskapande delar av texten, både som de framställs i romanerna och som de vuxit fram i skrivprocessen.
 8. Ahmet Gürata – ny gästforskare genom Scholars at Risk - Filmforskaren Ahmet Gürata, som har specialiserat sig på turkisk film och turkiska medier, har nyligen tillträtt sin tjänst som gästforskare vid Stockholms universitet.
 9. Bakom bokhyllan #29 – Akademisk frihet – makt över tänkandet - I alla tider har människan sökt kunskap. Men många gånger har det också varit kontroversiellt att komma med nya upptäckter. Hur är det med den akademiska friheten egentligen?
 10. Onormalt låga grundvattennivåer trots regnig sommar - Grundvattennivåerna är under eller mycket under det normala för årstiden i stora delar av Sverige. Det betyder att grundvattnet trots regn under sommaren inte har återhämtat sig efter förra sommarens torka. Varför? Gia Destouni, professor i hydrologi och vattenresurser, förklarar begreppen.
 11. Stockholm Resilience Centre medverkar till WWF:s nya ”Living Planet Report” och tillhörande analys a - Living Planet Report 2020 från WWF varnar för fortsatt globala miljöförstöring och presenterar en ny analys av olika framtidsscenarier för människor och natur.
 12. ERC Starting Grants till forskare i psykologi och sociologi - Två forskare vid Stockholms universitet har beviljats ERC Starting Grant. De forskare som får det prestigefyllda anslaget är Mikael Lundqvist vid Psykologiska institutionen och Ben Wilson vid Sociologiska institutionen.
 13. Stockholms universitet på plats 183 i THE-rankning - Times Higher Educations rankning av världens främsta lärosäten 2021 placerar Stockholms universitet på plats 183.
 14. Svensk-rysk havsexpedition till Arktis för att studera tinande permafrost och växthusgaser - Upptining av permafrost och kollapsande metanhydrater från de sibirisk-arktiska kusthaven kan trigga ökande utsläpp av klimatuppvärmande gaser. I höst studerar expeditionen ISSS-2020 ombord på fartyget Akademik Keldysh en av de största utmaningarna inom klimatforskningen. Expeditionen lämnar hamn 26 september.
 15. Vi förlorar cirka 30 minuters sömn varje natt under arbetsveckan visar ny studie - För flera av oss konkurrerar ofta arbetet med tid för sömn – det är därför många ser fram emot helgen för att få en chans att ”komma ikapp” sömnbehovet. Men hur mycket sömn går förlorad under de dagar som vi arbetar? Johanna Garefelt vid Stockholms universitet delar med sig av sin senaste forskning i en ny artikel i The Conversation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *