SU

Stockholms Universitet

 1. Gia Destouni säkrar framtidens vattenkvalitet genom samverkan - Gia Destouni, professor i hydrologi och vattenresurser, utvecklar i samverkan med olika delar av samhället, automatiska och molnbaserade mät- och varningssystem, för att säkra bra vattenkvalitet för invånarna i världens städer.
 2. Ahmet Gürata – ny gästforskare genom Scholars at Risk - Filmforskaren Ahmet Gürata, som har specialiserat sig på turkisk film och turkiska medier, har nyligen tillträtt sin tjänst som gästforskare vid Stockholms universitet.
 3. Bakom bokhyllan #29 – Akademisk frihet – makt över tänkandet - I alla tider har människan sökt kunskap. Men många gånger har det också varit kontroversiellt att komma med nya upptäckter. Hur är det med den akademiska friheten egentligen?
 4. Daria Skjoldager-Nielsen och Kim Skjoldager-Nielsen om ledarskap vid gruppteatrar - Daria Skjoldager-Nielsen, doktorand i teatervetenskap, och Kim Skjoldager-Nielsen, lektor i teatervetenskap, båda vid Institutionen för kultur och estetik, har publicerat en artikel i den polska tidskriften Zarządzania w Kulturze.
 5. Onormalt låga grundvattennivåer trots regnig sommar - Grundvattennivåerna är under eller mycket under det normala för årstiden i stora delar av Sverige. Det betyder att grundvattnet trots regn under sommaren inte har återhämtat sig efter förra sommarens torka. Varför? Gia Destouni, professor i hydrologi och vattenresurser, förklarar begreppen.
 6. Ny Strindbergsforskning - Nu har konferensvolymen August Strindberg och upplysningen publicerats. Fyra litteraturforskare från Institutionen för kultur och estetik medverkar med texter i denna.
 7. ”Det är inte så att man sitter och tänker en tanke i två år” - Målet var att ta första chansen att flytta utomlands och sedan röra sig längre och längre söderut genom forskarjobb i olika länder – för att slutligen pensionera sig i ett varmare klimat som Spanien eller Italien. Men för Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet, blev det inte så.
 8. Reality and process - Den 8 oktober startar ett gemensamt internationellt forskarseminarium. I ett tvärvetenskapligt samarbete över tre kontinenter anordnar Institutionen för kultur och estetik ett digitalt seminarium på temat verklighet och process.
 9. Stor uppmärksamhet för matematisk studie - Olof Sisask vid Stockholms universitet är en av två matematiker som gjort en uppmärksammad studie kring Paul Erdős talteoretiska förmodan.
 10. Sista chansen söka regionala forskningsmedel - 2 oktober stängs utlysningsperioden för forskningsmedel från Region Stockholm. Ansökan kan göras för 1 - 3 år, projektmedel beviljas på 500 000 till 1 000 000 kr per år i maximalt tre år. Ingen medfinansiering från universitetet krävs.
 11. Artikel i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon om Barbro Söderberg - I Svenskt kvinnobiografiskt lexikon kan man läsa om fler än 1000 svenska kvinnor från medeltid till nutid, som har bidragit till samhällets utveckling. Nu finns det en artikel om Barbro Söderberg, tidigare professor och språkvetare vid Stockholms universitet.
 12. RomLing: Utlysning av medel tillhörande ledande forskningsområdet Romansk språkforskning HT2020 - Nu kan du ansöka om medel för bl.a. forskningsresor och granskning av manus, inbjudan av gästforskare, anordnande av workshop mm. inom Romansk språkforskning (RomLing) - Deadline 2 oktober 2020 - Se nedanstående utlysningar i PDF
 13. Övergödningsutredningen fick häst-Sverige att sparka bakut - Hästhållarna vill att problem med gödselhantering och näringsläckage sköts frivilligt medan forskarna bakom den statliga övergödningsutredningen menar att det också behövs regler för att nå bra resultat.
 14. Barns perspektiv på adhd i ny avhandling - Hur barn och ungdomar med adhd förstår och hanterar sina symptom studeras i en ny avhandling. – Om vi är medvetna om hur barn uppfattar sitt beteende så kan vi också förstå varför situationer uppstår, säger Noam Ringer, psykolog och forskare vid Stockholms universitet.
 15. Stockholm Resilience Centre medverkar till WWF:s nya ”Living Planet Report” och tillhörande analys a - Living Planet Report 2020 från WWF varnar för fortsatt globala miljöförstöring och presenterar en ny analys av olika framtidsscenarier för människor och natur.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *