LiU

Linköpings Universitet

 1. Bristningar vid förlossning kan upptäckas tidigt med ny metod - Med hjälp av en ny, enkel metod och tidig upptäckt kan förlossningspersonal förhindra problem efter bristningar i underlivet. Kvinnor som fött barn kan annars få besvär av det långt efter förlossningen.
 2. Forskning om barns kulturarv får 16,6 miljoner kronor - Linköpings universitet får ytterligare 16,6 miljoner från Vetenskapsrådet. Bidraget, som följer med Anna Sparrman när hon återvänder till LiU från en tjänstledighet, går till ett projekt om barn som kulturarvsskapare.
 3. Hon får partiklarna att röra sig lätt - Professor Kajsa Uvdal är fysikern som rör sig mellan kemi, biologi och medicin. Materialforskningen hör hemma i alla dessa discipliner, anser hon. Något som har öppnat för samarbeten inom både vård/hälsa och industri.
 4. Hör Christer Sturmark och Fredrik Heintz prata om AI - Den 2 december hålls den årliga konferensen KVIT. På grund av coronapandemin kommer KVIT i år vara digital, vilket ger alla som vill möjligheten att gratis lyssna på när några av Sveriges mest intressanta forskare och debattörer diskutera AI i dag och i framtiden.
 5. Vilken roll har idrotten för social hållbarhet? - Olika typer av idrottsinsatser har blivit allt vanligare i socioekonomiskt utsatta områden under de senaste två decennierna. Den politiska förhoppningen, både på nationell och internationell nivå, är att idrotten ska främja integration och fungera brotts- och drogförebyggande. Men andra insatser krävs i ett långsiktigt arbete för social hållbarhet, visar forskning.
 6. FN:s generalsekreterare utser LiU-forskare att utvärdera de globala målen - Åsa Persson, forskare inom klimatpolitik, har valts ut av FN att ingå i en oberoende expertgrupp som ska utvärdera arbetet med de globala målen. Bland annat ska gruppen undersöka vad det är världen behöver göra för att nå målen till år 2030.
 7. Glömda minnen - en utställning om demens - För människor som lever med en demenssjukdom går minnets tidsmässiga ordning förlorad. Det som tidigare varit sammanhängande minnen av ett liv, blir till berättelsefragment. I utställningen Glömda minnen, som finns att se i Kåkenhus på Campus Norrköping, vill professor Lars-Christer Hydén genom fotografier och texter fånga det poetiska i berättelsefragmenten.
 8. Ny utbildning ska möta ökad efterfrågan på genetisk vägledning - Kunskapen om genetik och mutationer ökar ständigt. Samtidigt söker allt fler individer svar på svåra frågor kring ärftliga sjukdomar. Därför startar Linköpings universitet Sveriges första masterutbildning i genetisk vägledning hösten 2021.
 9. Fyra LiU-forskare bland världens mest citerade - Fyra LiU-forskare finns med på årets Web of Science-lista över de mest citerade forskarna i världen.

 10. Ny uppdragsutbildning sammanför lantbrukarna med teknikbolagen - I vår ges uppdragsutbildningen ”Lantbruksteknik och innovation” vid Linköpings universitet. Den har skapats i samarbete med Vreta Kluster inom ramen för Agtech 2030 och riktar sig till yrkesverksamma inom teknik, matproduktion och lantbruk. Kursen kommer även att fungera som en arena för kunskapsutbyte mellan dessa branscher.
 11. Nära 19 miljoner kronor till LiU-forskare från Formas - Sex forskare från Linköpings universitet tilldelas medel från Formas forskarråd. Projektet handlar om allt från kommunsektorns utmaningar och nudging till galtars spermier.
 12. Modellen funkade inte, men det gjorde sommarjobbet - De lyckades inte genomföra det projekt de föresatt sig, men sommarjobbet på Newton Nordic blev ändå över förväntan. ”Det var kul att gå till jobbet varje morgon och nu vet jag att jag valt helt rätt utbildning”, säger LiU-studenten Viktor Uvesten.
 13. Så blir transporterna mer hållbara - Mer hållbara transporter, hur är det möjligt? Ny teknik och förnyelsebara bränslen räcker inte - hur transporterna utförs och hur vi konsumenter agerar betyder lika mycket. Handen på hjärtat, behöver vi verkligen den där beställningen redan imorgon?
 14. Europeiskt samarbete för framtidens lärande - Studenter och forskare från hela Europa ska jobba tillsammans för att skapa hållbara städer och samhällen inom satsningen ECIU University. Linköpings universitet är ett av de lärosäten som ingår i samarbetet. Det har nu varit i gång i ett år och kommit en bit på väg.
 15. Hållbart jordbruk minskar svält och övergödning - Från jord till bord och sedan tillbaka igen – så borde näringsämnena röra sig i ett kretslopp. Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi, forskar om hur vi bättre ska kunna ta tillvara gödsel för att förhindra både hunger och problem med övergödning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *