LiU

Linköpings Universitet

 1. Bostadsområdet Colonia väx(t)er så det knakar - Ett nytt studentbostadsområde har bokstavligen växt fram på Campus Valla, Linköping. Här finns Sveriges första växtvägg på ett flerbostadshus, lägenheter med smarta planlösningar för en eller flera studenter och sociala ytor för både plugg och umgänge. Allt bara ett stenkast bort från universitetet.
 2. Så bidrar studier i svenska till migranters inkludering - Det finns en stark vilja hos migranter i Sverige att inkluderas i samhället, de betraktar språket som ”nyckeln” till inkludering och utbildningsinsatserna ses som viktiga för att lära sig svenska, men också för att få stöd och hjälp i vardagen.
 3. Ny maskin snabbar upp försök på celler - Genom höghastighetsförsök i en inlånad maskin kan LiU-forskarna inom elektrofysiologi effektivisera arbetet med att se hur jonkanaler i celler påverkas av läkemedel. Det är resultatet av ett nytt samarbete med bioteknik-industrin.
 4. Demokrati på distans under pandemin - Under pandemin har vi sett hur landets kommuner förlagt fullmäktigemöten till idrottsarenor eller utomhus, minskat antalet deltagare genom kvittning och – framför allt – rekordsnabbt gått över till digitala möten. Konsekvenserna har bland annat blivit mindre debattvilja bland politikerna.
 5. Tänkvärt humorpris till LiU:s kattforskning - Lingvisten Robert Eklund får tillsammans med två andra forskare IG Nobelpriset för sin forskning om katters sätt att jama, kurra, spinna och på andra sätt kommunicera med oss människor. Det annorlunda nobelpriset går till forskning som först får oss att skratta – och sedan tänka.
 6. Hur ska kyrkan styras? - Den 19 september är det dags för kyrkoval. Då röstar Svenska kyrkans medlemmar om hur kyrkan ska styras. I fokus för årets val står frågan om hur politisk kyrkan ska vara, men även frågor om bland annat miljö, ekonomi och utbildning finns på agendan.
 7. Bristfällig digitalisering bromsar frivilligarbete - Brist på digitalisering försvårade de frivilligas insatser vid de stora skogsbränderna sommaren 2018. De tekniska lösningarna finns, men strategi, ledning och finansiering saknas. ”Någon måste ta taktpinnen”, säger forskaren Maria Murphy.
 8. Rekordstarkt anseende för LiU - När Sifo Kantar Public för tionde året i rad presenterar sitt anseendeindex för svenska lärosäten är Linköpings universitet det lärosäte som ökat mest i anseende hos allmänheten.
 9. Oviljan att ta ansvar hot mot demokratin - Demokratin är ett lyckligt undantag - svår att bygga upp, men lätt att riva ned - både i världen i dag och historiskt. Folkstyret hotas både av maktfullkomliga ”starka män”, motsättningar mellan partier och grupper och – inte minst – ointresse och ovilja att ta ansvar. Men hjälp kan komma från oväntat håll.
 10. Arter vid polerna drabbas hårt av klimatförändringar - En stor mängd arter kommer att dö ut till följd av den globala uppvärmningen. Det förutspår en matematisk modell utvecklad vid LiU, som presenteras i Nature Communications. I forskarnas simuleringar slår klimatförändringarna särskilt hårt mot ekosystem vid polerna, vilket speglar förändringar som kan observeras i naturen i dag.
 11. Flera LiU-föreläsare på hybridbokmässa - Forskare från Linköpings universitet diskuterar ojämlika arbetsplatser, läsfrämjande, grönt kulturarv och utbildningens betydelse för inkludering på Bokmässan den 23–26 september. Två tidigare Årets alumner medverkar också.
 12. Lokal demokrati kräver modiga beslutsfattare - Varje tid har sina demokratiproblem att tampas med. Hot och hat på nätet är till exempel en allvarlig fara för demokratiarbetet i kommunerna. Ändå fungerar lokalpolitiken efter omständigheterna väl.
 13. Ny metod underlättar samtal med unga om sexuell ohälsa - En rutin med skriftliga frågor för att fånga upp besökare på ungdomsmottagning som har erfarenhet av eller riskerar sexuellt överförbara infektioner, oplanerad graviditet eller sexuellt våld uppskattas av både personal och besökare. Det visar en ny avhandling från LiU.
 14. Hur lång tid tar det att bilda regering efter ett val? - Forskare vid Linköpings universitet har använt ett nytt grepp för att beräkna hur lång tid det tar att bilda regering efter ett parlamentsval. Med hjälp av ett så kallat ”signed network” kan forskarna dessutom förutsäga vilken politisk koalition som blir det mest troliga utfallet.
 15. Demokratin firar 100 år - I år fyller den svenska demokratin 100 år. Det är ett jubileum värt att både fira och fundera över. Här gör vi det genom att lyfta en del av det arbete vid LiU som är kopplat till demokrati.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *