LiU

Linköpings Universitet

 1. Prestigefullt fysikpris till Johanna Rosén - I år har Göran Gustafssonspriset i fysik gått till Johanna Rosén, professor vid Linköpings universitet, för hennes forskning inom nyskapande materialdesign av tunna filmer och 2D-material. Prissumman uppgår till cirka fem miljoner kronor.
 2. Forskning på distans: Katerina Vrotsou - I snart ett år har LiU:s lärare och forskare arbetat på distans, helt eller delvis. Hur är läget i dag? Vilka erfarenheter har de dragit, vilka fördelar och nackdelar kan det finnas? I den här serien får åtta LiU-medarbetare berätta om sin forskning respektive undervisning.
 3. LiU-projekt utvecklar svensk industri - Automatiserad design, optimering och maskininlärning har stora möjligheter att rationalisera svensk tillverkningsindustri. Två nyligen avslutade samverkansprojekt på LiU har lett till stora tidsvinster och möjliga
  ekonomiska besparingar i flera företag. Indirekt kommer forskningen också LiU:s studenter till godo.
 4. Forskare bakom Brå-studie frias - Forskarna bakom den så kallade Brå-studien frias från att ha brutit mot god forskningssed enligt reglerna i högskoleförordningen. Den interna kommitté som utrett ärendet föreslår dock ett antal områden där universitetet bör vidta åtgärder för att undvika att liknande situationer uppstår igen.
 5. Undervisning på distans: Tove Mattsson - I snart ett år har LiU:s lärare och forskare arbetat på distans, helt eller delvis. Hur är läget i dag? Vilka erfarenheter har de dragit, vilka fördelar och nackdelar kan finnas? I den här serien får åtta LiU-medarbetare berätta om sin forskning respektive undervisning.
 6. Nya vägar att vässa ingenjörsutbildningen - Användandet av fysiska föremål i undervisningen och digital mätning av studenternas arbete är två sätt att utveckla framtidens ingenjörsutbildningar. Behovet av utveckling ökar i takt med att industrin förändras. Det är slutsatser i en ny doktorsavhandling vid Linköpings universitet.
 7. Robotar underlättar återtillverkningsprocesser - Återtillverkning är ett sätt att ta tillvara på värdet hos redan tillverkade produkter. Forskare vid Linköpings universitet, LiU, har lyckats visa potentialen för automation inom reparation och återtillverkning.
 8. Forskning på distans: Camilla Forsberg - I snart ett år har LiU:s lärare och forskare arbetat på distans, helt eller delvis. Hur är läget i dag? Vilka erfarenheter har de dragit, vilka fördelar och nackdelar kan finnas? I den här serien får åtta LiU-medarbetare berätta om sin forskning respektive undervisning.
 9. Män hindras att ta sig in i kvinnodominerade yrken - Mäns jobbansökningar sorteras bort när de söker jobb i kvinnodominerade yrken. Svårast är det för män att få komma till intervju när de söker jobb som lokalvårdare. Det visar en studie, ledd av forskare från bland annat Linköpings universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS One.
 10. LiU-studenter vinner SM i företagsvärdering - Vad är byggkoncernen Skanska värd? Ska den som handlar i företagets aktier köpa, sälja eller behålla? Svaren på de frågorna har gjort fem
  ekonomstudenter från LIU till svenska mästare i företagsvärdering.
 11. Undervisning på distans: Mattias Ekstedt - I snart ett år har LiU:s lärare och forskare arbetat på distans, helt eller delvis. Hur är läget i dag? Vilka erfarenheter har de dragit, vilka fördelar och nackdelar kan finnas? I den här serien får åtta LiU-medarbetare berätta om sin forskning respektive undervisning.
 12. Medicinsk teknik är en stark profil - I gränsområdet mellan teknik och medicin pågår en febril forskningsaktivitet runtom på Linköpings universitet. Tillsammans utgör det en viktig LiU-profil med goda förutsättningar att ytterligare stärkas – det framgick under en digital konferens som Institutionen för medicinsk teknik bjudit in till.
 13. Studenter designade robot med dryg personlighet - En grupp LiU-studenter har tagit fram en prototyp för en robot som ska hjälpa besökare på Östergötlands museum. De gav den en snäll och en lite otrevlig personlighet.
 14. 20 miljoner kronor till hälsoforskning från Kamprads stiftelse - Fem forskare vid Linköpings universitet får sammanlagt 20 miljoner kronor i projektbidrag från Ingvar Kamprads stiftelse. De aktuella forskningsprojekten syftar till att förbättra livskvaliteten för den åldrande befolkningen genom stärkt fysiskt och psykiskt välmående.
 15. Studentprojektet MeHealth kan leda till förbättrad hälsa - Kommer digital teknik att leda till förbättrad hälsa för befolkningen i framtiden? Det är studenter som gått LiU:s unika satsning inom e-hälsa övertygade om och har nu utvecklat en prototyp där Digital Tvilling integreras med Hälsosamtalet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *