LU

Lunds universitet

 1. Nytt och säkert snabbtest för antikroppar mot covid-19 - Ett nytt antikroppstest vid covid-19 som utvecklats av forskare vid Lunds universitet har visat hög prestanda i kliniska tester och tillämpning. Antikropparna som mäts är kopplade till det så kallade spikeproteinet (S-protein) hos SARS-CoV-2-viruset som orsakar covid-19. Testet visar på 15 minuter om en person haft sjukdomen, oavsett om man haft symptom eller inte.
 2. Vårt förhistoriska arv på väg att raderas ut - I 9000 år låg boplatsen från stenåldern väl bevarad i Ageröds mosse i Skåne. Nu är den nästan utplånad. Det visar en undersökning som publiceras i den prestigefyllda tidskriften PLOS ONE. Problemet är alarmerande och sträcker sig långt utanför skånska Ageröd: Inom 20 år kommer mycket av vår äldre kulturhistoria att vara borta på grund av klimatförändringar och annan mänsklig påverkan. Men finns det någon räddning?
 3. Nytt blodprov upptäcker Alzheimers sjukdom lika exakt som dyra och komplicerade metoder - Alzheimers sjukdom är svårdiagnosticerad vilket kan försvåra möjligheten att ge bästa möjliga behandling och vård. I en internationell studie som nu publiceras i den ansedda tidskriften JAMA beskriver forskare ett nytt blodprov som upptäcker Alzheimers sjukdom redan innan de första symtomen utvecklats och har samma tillförlitlighet som dyra, komplicerade och mer svårtillgängliga metoder. Forskarna har hopp om att den nya metoden snart kan användas i vården.
 4. Antiviral metod mot herpes banar väg för bekämpning av obotliga virusinfektioner - Forskare i Lund har upptäckt en ny metod för att behandla alla humana herpesvirus. Den nya bredspektrum-metoden riktar sig mot fysikaliska egenskaper i virusets arvsmassa i stället för som i tidigare behandlingsmetoder, mot virala proteiner. Behandlingen består av nya molekyler som penetrerar virusets proteinhölje och hindrar generna från att lämna viruset för att infektera cellen. Det unika med den nya behandlingen är att den inte leder till resistens och verkar oberoende av mutationer i virusets arvsmassa. De nya resultaten publiceras i tidskriften PLOS Pathogenes.
 5. Röntgen vid MAX IV undersöker framtida nanoelektronik - Tack vare ett nytt innovativt koncept* har MAX IV banat väg för fjärde generationens synkrotroner. I en ny forskningsartikel bevisas den revolutionerande inverkan som MAX IV:s röntgenljus kan ha för utvecklingen av nanoelektronik, både inom grundforskningen och för industriella tillverkare.
 6. Okänd blodbroms bakom världens mest sällsynta blodgrupp - Efter närmare 30 år har forskare i Lund och Bristol löst gåtan om en blodgrupp så sällsynt att man bara känner till ett tiotal människor som har den, varav en enda är blodgivare. När det cancerrelaterade proteinet EMP3 saknas på blodceller får man blodgruppen MAM-negativ. Studien där forskarna samtidigt kom på att EMP3 är en hittills okänd bromsmolekyl i blodbildningen publiceras nu i Nature Communications.
 7. Lunds universitet lanserar Studiechansen - Lunds universitet öppnar helt nya kurser inför hösten. Satsningen Studiechansen har skapats för att fler ska få möjlighet att studera och bygga kompetens inför framtiden. Totalt kan 230 studenter få plats på de nya kurserna som alla skräddarsytts för att möta morgondagens utmaningar.
 8. Ny lovande behandling använder smarta nanopartiklar för att angripa lungcancer - En ny lovande strategi för behandling av lungcancer har utvecklats av forskare vid Lunds universitet. Behandlingen kombinerar ett nytt kirurgiskt tillvägagångssätt med smarta nanopartiklar för att specifikt angripa lungtumörer. Den nya studien har publicerats i juliutgåvan av Advanced Therapeutics.
 9. Kyld elektronik skapar bättre kvantdatorer - Ett nytt EU-projekt har som mål att lösa upp en flaskhals vid utvecklingen av kvantdatorer för att därigenom bana väg för bättre kvantdatorer i framtiden. Lunds universitet är koordinator för projektet som har en sammanlagd budget på drygt 45 miljoner kronor.
 10. Första antagningen till höstens utbildningar klar - Nu har alla som sökt en utbildning till hösten fått det första antagningsbeskedet. 22 649 personer har antagits till utbildningar vid Lunds universitet.
 11. Grannbarnen viktiga för högre studier oavsett social klass - Ditt klassursprung, men också den sociala miljö du växer upp i, spelar roll i om du skaffar dig en högre utbildning. I alla fall om du kommer från Landskrona.
 12. Inavlad lärka förklarar sångfåglarnas immunförsvar - Den sju kvadratkilometer stora ön Raso i Kap Verde är den enda platsen i världen där den akut hotade rasolärkan finns. Rasolärkan har låg genetisk variation men samtidigt ett brett immunförsvar, en kombination som lett till att forskarna kan förstå hur immungenerna hos sångfåglar är uppbyggda.
 13. Nytt samarbete med hållbar framtid i fokus - Lunds universitet och Tetra Pak har nyligen tecknat ett femårigt strategiskt avtal som stärker parternas långsiktiga samarbete. Syftet med avtalet är att utveckla och stärka kompetenser och utbildning inom olika fokusområden med ambitionen att främja innovationer för hållbara produkter, företag och samhällen.
 14. Inkomstgapet ökar – stora skillnader i levnadsstandard mellan land och stad - Den regionala ojämlikheten ökar i Sverige. Utvecklingen beror dels på att levnadsstandarden i glest bebodda områden sjunker i relation till riket som helhet och dels på att levnadsstandarden ökar mycket kraftigt i centrala Stockholm. Utvecklingen ökar sannolikt den politiska polariseringen i Sverige, menar forskaren bakom en ny rapport.
 15. Ny forskning banar vägen för att utveckla behandlingar som kan bromsa Alzheimers sjukdom - Forskare inom neurologi och stamceller vid Lunds universitet i Sverige har utvecklat en forskningmodell som gör det möjligt att studera mänskliga nervceller från hippocampus. Det är dessa hjärnceller som främst drabbas av sjukdom vid Alzheimers sjukdom. Studien har publicerats i tidskriften Stem Cell Reports.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *