Stipendium för uppsatser kring spelberoende

Spelbolaget betson delar ut ett stipendium på 15 000 kr, två gånger årligen i syfte att stimulera forskning kring spelberoendefrågor.

Satsningen är en del i Betssons strävan att stimulera forskning kring spelberoende. Med det vill man öka intresset för forskningen kring spelproblematik och bidra till utvecklandet av preventiva åtgärder. I förlängningen ska detta bidra till att motverka spelberoende med speciell hänsyn till unga och andra riskgrupper.

I juryn för utdelningen sitter Betssons VD Pontus Lindwall, Ove Svensson från högskolan i Halmstad, Magnus Björk som föreläser som spelfrågor, samt Marcus Lindskog från psykologiska institutionen på Uppsala Universitet.