LiU

Linköpings Universitet

 1. Här skapas nästa generations kontrastmedel - Genom att integrera gadolinium in i ceriumoxidens kristallstruktur går det att få fram kontrastmedel som är både skonsammare för kroppen och ger en bättre kontrast vid avbildning med magnetresonanskamera, MRI, visar Peter Eriksson i sin avhandling.
 2. Hudnära vård gav inte mamma bättre samspel med det för tidigt födda barnet - Vid för tidig födsel är det viktigt att föräldrar och barn snabbt etablerar en god relation utanför magen. Forskare vid Linköpings universitet har studerat relationen mellan mödrar och barn som hade hudkontakt under hela sjukhusvistelsen. Resultatet visar att kontinuerlig vård hud-mot-hud inte gav ett bättre samspel mellan mor och barn.
 3. AI förutsäger septisk chock - LiU-forskare kan med hjälp av maskininlärning se vilka patienter som löper risk att drabbas av septisk chock. Under 2020 hoppas forskarna kunna testa sitt system på Universitetssjukhuset i Linköping.
 4. Gamla mobiler får nytt liv - 68 mobiler och två surfplattor blev resultatet när studenterna på masterprogrammet i design, som en del i utbildningen, arrangerade gravöl för gamla mobiler. För alla har inte så lätt att släppa taget om sin gamla mobil.
 5. Läs till grundlärare i Nyköping eller Västervik - Hösten 2020 blir det möjligt att läsa grundlärarutbildning med inriktning fritidshem i Nyköping och Västervik. Utbildningen är treårig och det råder stor brist på grundlärare med inriktning fritidshem.
 6. NSC och SMHI bidrar till världens klimatforskning - Från hösten 2019 har klimatdata levererats in till det världsomspännande klimatforsknings-programmet CMIP6 från Nationellt superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet. Detta som resultat av ett mångårigt samarbete mellan SMHI och NSC.
 7. Studenthusets ”mamma” slutar på LiU - Universitetsarkitekt Karolina Ganhammar slutar på Linköpings universitet för att bli fastighetsstrateg vid Göteborgs universitet. Kronan på verket under hennes tio år på LiU är naturligtvis Studenthuset. Men hon har gjort mycket mer än så.
 8. Studentsångarnas tävling Composition Award har nått ut i världen - 26 bidrag från tonsättare från fjorton länder i fyra världsdelar. Linköpings Studentsångare utlyste Composition Award 2016 för att inspirera kvinnliga tonsättare att skriva musik för manskör och intresset för årets tävling är rekordstort.
 9. Hållbara marknader måste skapas och försvaras - Att bygga upp marknader för hållbara produkter ställer speciella krav, den hållbara marknaden behöver ständigt skapas och återskapas. Det visar tre LiU-forskare inom företagsekonomi och innovation som studerat exemplet biogas.
 10. Topplön för LiU-studenter - En examen från LiU lönar sig. En färsk rapport från Universitetskanslersämbetet visar att civilingenjörer, företagsekonomer och läkare med utbildning från LiU ligger topp tre i löneläget efter tio år, jämfört med landets övriga lärosäten.
 11. Kan brist på antibiotika lösas med säkerhetslager? - Inför nationella lager för antibiotika, för att lösa problemet med att det uppstår brist på nödvändiga antibiotika för sjukhusen. Det föreslår samverkansplattformen PLATINEA. Håkan Hanberger, professor i infektionsmedicin, är en av de drivande och sedan länge engagerad i antibiotikafrågan.
 12. Robotar ställer nya krav på säkerhet - Stora industrirobotar har hittills fått arbeta för sig själva i väl inhägnade områden utan människor i närheten. Men en ny avhandling
  vid LiU visar att sådana robotar mycket väl kan arbeta tillsammans med
  människor – och hur säkerheten ska lösas.
 13. Bränderna i Australien: ”Vi behöver skydda överlevande livsmiljöer” - Australiens unika växt- och djurliv drabbas hårt av de omfattande bränderna som pågår. Många arter som tillhör gruppen pungdjur riskerar att utrotas, om människor inte lyckas skydda det som återstår av de hotade arternas habitat.
 14. Nytt forskningsprojekt granskar controllern - Energimyndigheten anslår 4,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om controllerns roll i omställningen till hållbara energisystem. Projektet drivs vid avdelningen för företagsekonomi på LiU.
 15. Malmstens öppnar programmet i möbeltapetsering - Efter ett tillfälligt stopp i fjol öppnar Malmstens intagningen till programmet i möbeltapetsering för höstterminen 2020. Den nygamla utbildningen har uppdaterats och ger nu större möjligheter till individuell anpassning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *