LiU

Linköpings Universitet

 1. "Kommunerna kommer inte klara välfärden" - – ”Kris” är alltid ett starkt ord. Men faktum är att kommunsektorn står inför två rätt akuta kriser framöver, säger Gissur Ó Erlingsson, en av tre forskare bakom SNS Konjunkturrådsrapport 2019.
 2. Mycket LiU på Kunskapskanalen - Under tre dagar i slutet av februari sänds inte mindre än tio forskarföreläsningar på Kunskapskanalen. Blodflödesbaserad metod för 3D-mätning av hjärtflöden inleder serien fredagen den 22 februari.
 3. Ny LiU-forskning att se fram emot - Flyktingmottagande, inkludering, utbildningspolitik och organisering av hemtjänst. Det är fyra forskningsprojekt vid Linköpings universitet som beviljas pengar från CKS forskningsmedel.
 4. Vi tolkar fakta dåligt när det handlar om invandring - Vår förmåga att analysera fakta grumlas av våra politiska åsikter. Det visar en studie om invandring och kriminalitet. Forskarna från Linköpings universitet har publicerat resultaten i den vetenskapliga tidskriften Behavioural Public Policy.
 5. LiU utreder fuskande student - En arbetsgrupp utreder nu den LiU-student som fått sitt resultat på högskoleprovet indraget på grund av fusk. Om antagningen bygger på felaktiga grunder blir konsekvensen med största sannolikhet att studenten inte får fortsätta utbildningen.
 6. AI-forskning kräver storsatsning på infrastruktur - ”Vi har överlevt AI-vintern, nu behöver vi infrastruktur för att bryta isen". Orden kommer från Anders Ynnerman, LiU-professorn som återigen står på barrikaderna för att samla svensk forskning och finansiärer till gemensamma krafttag.
 7. Paradigmskifte ger supersnabba superdatorer - ”Inom bara några få år finns superdatorer framme som arbetar i exaflops. Vi står nu mitt i ett paradigmskifte ”. Det sa Thomas Sterling, ikon i superdatorvärlden och professor vid Indiana University, på besök vid NSC och LiU.
 8. Fullt hus på konferens om framtidens skadeplats - Intresset för konferensen Framtidens skadeplats var rekordstort. Forskare och praktiker bjöds på en heldag med aktuell forskning, erfarenhetsutbyte och spännande visningar. Och en huvudtalare från Brasilien.
 9. Lättare odla leverceller på mikrochip med nytt gelmaterial - LiU-forskare har utvecklat en ny metod för att göra vattenrika material, hydrogeler, som härmar viktiga egenskaper i cellernas naturliga miljö i kroppen. Materialet kan anpassas efter svårodlade celltypers olika behov och till att göra organliknande strukturer på microchip, som kan användas vid läkemedelsutveckling.
 10. Teorierna avslöjar de oordnade fasta materialen - Teoretiska fysiker vid Linköpings universitet har tagit fram en metod som gör det möjligt att beräkna övergången från en fas till en annan i en speciell grupp av fasta material. Det handlar om material väl lämpade för miljövänliga applikationer.
 11. Framgångar för samhällsentreprenörer - Två bolag med rötter från Linköpings universitet – Skira AB och Edvira AB – har utsetts till vinnare i en nationell tävling för företag som tar sig an samhällsutmaningar. Bolagen arbetar med transparent handel för lantbrukare respektive inkluderande programmering i skolan.
 12. Sälja sex kan vara ett självskadebeteende bland unga - Att som ung sälja sex eller utsätta sig för andra riskfyllda sexuella situationer kan vara ett sätt att avsiktligt skada sig själv, jämförbart med att skära eller bränna sig. En doktorsavhandling från LiU är den första vetenskapliga studien som slår fast sambandet mellan sex och självskadebeteende.
 13. Även tunga fordon manövrerar utan förare - Oskar Ljungqvist, doktorand vid avdelningen för Reglerteknik, har i sin licentiatavhandling tagit fram ett system, ett rörelseplanerings- och reglerramverk, med vars hjälp stora tunga lastbilar med släpvagn kan manövreras helt autonomt.
 14. Sveriges största superdator invigd - Nationellt superdatorcentrum, NSC, firade 30 år med att inviga inte mindre än fem superdatorer, den största av dem, Tetralith, är just nu kraftfullast i Norden. Med detta intensifieras också samarbetet mellan NSC, SMHI och MET Norway.
 15. Fullt hus på konferens om framtidens skadeplats - Intresset för konferensen Framtidens skadeplats var rekordstort. Forskare och praktiker bjöds på en heldag med aktuell forskning, erfarenhetsutbyte och spännande visningar. Och en huvudtalare från Brasilien.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *