SU

Stockholms Universitet

 1. Eventuell kometkväll - En av kvällarna den 17e, 18e eller 19e december planeras ett öppet hus vid Alba Nova för att visa Wirtanens komet.
 2. Riskbedömning av nanomaterial får Horizon 2020-bidrag - Alexander Lyubartsevm, Institutionen för material- och miljökemi, och projektet ”Innovative Nanoinformatics models and tools: towards a Solid, Verified and Integrated Approach to Predictive (eco)Toxicology” får 6,1 miljoner euro i Horizon 2020-bidrag.
 3. Ansvarsfullt spelande – så agerar spelbolagen - I januari 2019 förändras lagstiftningen för den svenska spelmarknaden vilket ger utlandsbaserade företag möjlighet ansöka om licens för att erbjuda onlinespel om pengar i Sverige. Samtidigt stärks även företagens ansvar för att förhindra överdrivet spelande hos sina kunder. Forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet har undersökt hur spelbolag ser på sin roll gällande ansvarsfullt spelande. Resultaten visar att utlandsbaserade företag idag följer sina kunders spelmönster i större utsträckning än företag baserade i Sverige.
 4. Hur realistisk är idén om svenska språkets utfasning? - Företagsledaren Walter Naeslund vill att svenskan ska fasas ut till förmån för engelskan. Är idén realistisk? Språkprofessorn Olle Josephson reder ut.
 5. Caroline Gustavsson ska forska om lärande och undervisning i Västerås Stift - Caroline Gustavsson har fått externfinansiering för att som forskare under 2019 följa en satsning på Lärande och Undervisning i Västerås stift, Svenska kyrkan.
 6. Möjligheter och risker med matproduktion till havs - Eftersom jordens yta i stort sett är maximalt utnyttjad är det troligt att ny matproduktion för den växande befolkningen kommer att ske i havet, kustnära, där flest människor lever. Men innan matproduktionen flyttar ut till havs är det viktigt att vi känner till den här miljön, skriver Östersjöcentrums forskare Nils Hedberg i en artikel i det nya numret av tidskriften Havsutsikt.
 7. Disputation Ylva Novosel - Transspråkandets triptyk – mot en inkluderande syn på flerspråkighet i förskolan.
 8. Tolkutredningen vill ge TÖI kraftigt utökat ansvar för utbildning till tolk i offentlig sektor - Tolkutredningen har gjort en översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk samt den offentliga sektorns användning av tolkar. Bland annat föreslår man att Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) ska få i uppgift att konstruera auktorisationsprov och att TÖI:s utbildning till tolk i offentlig sektor ska förlängas till en tvåårig yrkesexamen.
 9. Farfars överflöd på mat ger högre dödlighet hos sonsonen - Farfäders tillgång på mat under uppväxten har samband med dödligheten hos de manliga barnbarnen. Detta visar en stor svensk studie som spänner över tre generationer. Förklaringen tros vara epigenetisk – att miljöfaktorer påverkar våra geners uttryck.
 10. Havsutsikt 2/2018 - Under årtusenden har människor världen över använt havet som en källa för mat. Men med fisket följer också ett stort ansvar att nyttja denna resurs på ett hållbart sätt. I Havsutsikt 2/2018 sätter vi fingret på några av utmaningarna. Vi tänjer också på gränserna för vad som betraktas som mat från havet. Vågar du vidga dina vyer och prova nåt nytt?
 11. Om medikalisering av besvärlighet i mellankrigstidens Sverige - Annika Berg, idéhistoriker vid Institutionen för kultur och estetik, skriver i sin nya bok “De samhällsbesvärliga” om hur diagnoserna psykopati och kverulansparanoia användes för att kategorisera och handskas med människor som inte riktigt levde upp till de medborgerliga idealen i mellankrigstidens Sverige.
 12. Universitetets forskning toppar lista över årets mest diskuterade forskning - En studie av forskare vid bland annat Stockholms resilienscentrum är årets fjärde mest diskuterade forskning enligt Altmetric top 100. Ytterligare en artikel från Stockholms universitet finns med på topplistan.
 13. Forskning om marina skyddade områden får VR-bidrag - Vetenskapsrådet har beviljat projektbidrag inom utvecklingsforskning för 2018. Vid Stockholms universitet ges stöd till ett forskningsprojekt som rör marina skyddade områden i Tanzania och Mexiko.
 14. Tre SU-forskare beviljas VR-medel om hållbarhet och resiliens - Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom forskningsområdet ”Sustainability and resilience – tackling consequences of climate and environmental changes”. Tre forskare vid Stockholms universitet får dela på över 16 miljoner kronor.
 15. Hur bra har den svenska integrationskontexten varit på att främja balanserad tvåspråkighet? - Den här artikeln undersöker hur bra den svenska integrationskontexten har varit på att främja balanserad tvåspråkighet hos vuxna barn till turkiska invandrare. Balanserad tvåspråkighet har nämligen varit ett av målen i Sveriges mångkulturella språkpolitik. Även ingående jämförelser med motsvarande grupper i Rotterdam och Berlin presenteras. Memet Aktürk Drake är universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *