SU

Stockholms Universitet

 1. Anmäl dig till Hållbarhetsforum 29 oktober - Nu är anmälan öppen till Stockholms universitets hållbarhetsforum den 29 oktober. Årets tema är Demokrati, populism och hållbar utveckling. Bland talarna finns miljö- och klimatminister Isabella Lövin.
 2. Alla RefWorks-konton avslutas vid årsskiftet – spara dina referenser - Stockholms universitetsbibliotek kommer att avsluta abonnemanget på referenshanteringsprogrammet RefWorks den 31 december 2019. Om du använder programmet och vill spara dina referenser måste du överföra ditt referensbibliotek till ett annat referenshanteringsprogram senast den 31 december 2019.
 3. Bidrag till forskning om Alzheimers sjukdom - Alzheimers sjukdom är den främsta orsaken till demens hos äldre. Sjukdomen saknar i dagsläget både förebyggande åtgärder och bot. I ett forskningsprojekt som har beviljats bidrag från amerikanska Bright Focus Foundation ska forskarna ta reda på om det finns en koppling mellan sjukdomen och en specifik lever-genererad profil i blodet.
 4. Stockholms universitet på plats 73 i Shanghairankningen 2019 - Stockholms universitet hamnar på plats 73 i 2019 års Academic Ranking of World Universities (ARWU), populärt kallad Shanghairankningen.
 5. Forskare ställs mot väggen - Hur mår Östersjön egentligen (och spelar det någon roll)? - Närmare 400 Östersjöforskare intar nästa vecka Aula Magna för att dela kunskap om Östersjön och staka ut en riktning för framtiden. Den officiella öppningen av Baltic Sea Science Congress på tisdagen, som också webbsänds, väntas bli något alldeles extra då fem ledande forskare ställs mot väggen av välrenommerade journalister under frågeställningen What does society really need to know about changes in the Baltic Sea?
 6. Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap - Vid Stockholms universitet har man arbetat fram en modell med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal. Fördelen med auskultationer är att det kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnader, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt till återkoppling, faktorer som inverkar på resultatet.
 7. Karin Helander redaktör för ny bok om Ingmar Bergman - I den nya antologin “Ingmar Bergman mellan teori och praktik: Reflektioner av forskare och konstnärer” diskuteras den ikoniske film- och teaterregissörens konstnärskap och betydelse för svenskt konst- och kulturliv. Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är redaktör.
 8. Patienters följdfrågor fördjupar samtal med läkare - I artikeln "Patient participation and learning in medical consultations about congenital heart defects" undersöks inspelade konsultationssamtal mellan par som väntar ett barn med misstänkt hjärtfel och en specialistläkare. Samtalen är för paren det första mötet med en specialist, efter rutinultraljudet då något avvikande upptäckts. Artikelförfattarna Bellander och Karlsson är intresserade av samtalets förutsättningar för lärande, och tittar särskilt på patienternas aktivitet.
 9. Olle Lundberg ledamot i ny forskningsberedning - Professor Olle Lundberg är en av tolv ledamöter i regeringens nya forskningsberedning. Tillsammans med Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och professor Johan Kuylenstierna vid Institutionen för naturgeografi ingår han i en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning.
 10. Nya perspektiv på ekokritik - Ingemar Haag, docent och lektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är en av redaktörerna för nya antologin “Perspectives on Ecocriticism Local Beginnings, Global Echoes”.
 11. Forskning om jobb i låginkomstländer beviljas bidrag - Hur kan utformningen av lån förbättras för att bättre stödja företagstillväxt och ökad sysselsättning i länder som Uganda? I ett forskningsprojekt hoppas forskarna kunna bidra till mer kunskap om en mer effektiv arbetsmarknadspolitik i låginkomstländer.
 12. Astrid Söderbergh Widding med i regeringens nya forskningsberedning - Nu tillsätter regeringen den nya forskningsberedningen – en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft.
 13. Follow Oden and our researchers during the expedition to Northern Greenland
 14. Jakten på drivved i Arktis! - Just nu pågår Expedition Ryder 2019 på norra Grönland där Björn Gunnarson, Institutionen för naturgeografi, är en av forskarna. Björn letar efter flera tusen år gammal drivved för att få ledtrådar till hur havsströmmar och havsis varierat tillbaka i tiden.
 15. Sommarhetta och torka i Europa under tolv århundraden - Genom historien har södra Europa tenderat att bli torrare och norra Europa fuktigare under varmare klimatperioder. Samtidigt faller de nutida trenderna i sommartorka hittills inte utanför ramen för de senaste tolv århundradenas naturliga variationer. Det visar en ny artikel publicerad av en internationell forskargrupp som studerat sambandet mellan sommartemperatur och torka runt om i Europa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *