SU

Stockholms Universitet

 1. Master thesis project: characterization and optimization of laboratory X-ray tomography system
 2. Intervju med Ulrika Winerdal - Ulrika Winerdals forskning sätter fingret på hur rättsvårdande myndigheter tänker i förhållande till sitt uppdrag gällande barn och unga som begår mycket grova brott. Och hon talar om de rättsvårdande myndigheternas ”dubbla ansvar”.
 3. Östersjöns dolda rörelser kartläggs - Just nu befinner sig forskningsfartyget R/V Electra utanför Grisslehamn för mätningar av turbulens och omblandning i havet. Ombord finns forskare från Stockholms universitet, det tyska Leibniz-institutet för Östersjöforskning (IOW) och SMHI. De hoppas kunna lära sig mer om de processer som styr omblandning mellan olika vattenmassor i Östersjön – något som har betydelse för så väl algblomningar som utbredningen av syrefria bottnar.
 4. Apotekarsocieteten utlyser stipendier. Sista ansökningsdag är den 31 mars
 5. Internationella kvinnodagen - Stockholms universitet har ett stort antal forskare inom olika ämnen som relaterar till Internationella kvinnodagen. OBS! Många av universitetets fasta 08-nummer är vidarekopplade till mobiltelefoner.
 6. Är Clear View AI dödsstöten för privatlivet? - I USA debatteras just nu appen Clear View AI som i brottsutredande syfte identifierar okända människor genom ett enkelt foto och kopplar dem till stora företags databaser och sociala medier. Fredrik Blix, Stockholms universitet, diskuterar ansiktsigenkänning och om rätten till en privat sfär är en mänsklig fri- och rättighet i Aftonbladet Daily.
 7. Forskare: "Stark tilltro till den rörliga bildens pedagogiska kraft sedan filmens tidiga år" - Filmforskarna Marina Dahlquist och Joel Frykholm, Stockholms universitet, har forskat om utbildningsfilmens väg mot att bli en egen institution i Nordamerika och Europa under 1910- och 1920-talet. Deras forskning har nu utmynnat i en bok.
 8. Ester Pollack: ”Viktigt att nå ut med sakkunskap i tider av desinformation” - – Jag tycker att det är viktigt att nå ut med sakkunskap i tider av desinformation, säger medieforskaren Ester Pollack, Stockholms universitet, i det senaste numret av universitetets personaltidning Universitetsnytt. Förra året mottog hon tillsammans med maken och forskarkollegan Sigurd Allern Kurslitteraturprisets hederspris för boken Källkritik! Journalistik i lögnens tid.
 9. Ny studie: Allt fler vuxna deltar i klimatdemonstrationer - Andelen vuxna som deltar i klimatdemonstrationer har ökat men "Greta-effekten" har avtagit något som motiv för människor att gå ut och demonstrera för klimatet. Det är några resultat i en ny rapport baserad på en enkätstudie med demonstranter runt om i världen, inklusive Stockholm, vid två stora manifestationer med Fridays for future under 2019.
 10. Två SU-professorer valdes in i KVA - Den 12 februari valdes professorerna John Hassler och Carina Mood vid Stockholms universitet in som ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens klass för samhällsvetenskaper.
 11. Naturen till hjälp för återhämtning - Hur ska vi designa städer i framtiden och vilka miljöer är viktiga för att vi ska kunna leva och må bra? Grönområdens effekt på vårt välbefinnande har studerats i en ny avhandling vid Stockholms universitet.
 12. Sommarkurs ska öka kunskap om fake news inom hälsa - Hälsa och sjukdomar är ämnen som ofta engagerar, men det är lätt att olika myter och överdrifter sprids, speciellt via sociala medier. Går det att motverka? Med en ny kurs i sommar vill Institutionen för folkhälsovetenskap öka kunskapen om faktaresistens.
 13. Scenpodden live: Barnkonventionen - Under 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Vad innebär det i praktiken, för forskare, för privatpersoner – och för kulturutövare? Hur kan scenkonsten möta barnperspektivet och vad innebär kultur för alla?
 14. Frusen fågel var 46 000 år gammal berglärka - Forskare har nu kartlagt delar av arvsmassan hos en välbevarad berglärka från Sibirien. Resultaten kan bidra till att förklara hur underarter utvecklas men även hur mammutstäppen omvandlades till tundra, taiga och stäpp vid slutet av senaste istiden.
 15. Bakom bokhyllan #27 – Märkliga, unika och uråldriga böcker, och hur de används i ny forskning - De äldsta, unikaste och mest värdefulla böckerna i bibliotekets boksamlingar står i två klimatanpassade magasin under entréplan. Det handlar om böcker ända tillbaka till 1400-talet. I vissa av de äldre vetenskapliga böckerna blandas iakttagelser med ren fantasi. I detta avsnitt guidar bibliotekarien Leif Friberg oss bland några av de äldsta och märkligaste böckerna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *