KI

Karolinska Universitetet

 1. Rapport från ARC-dagen 2018 -

  Ytterligare en lyckad dag med sektionen för Aging Research Center hölls den 5 december 2018 på Elite Carolina Tower Hotel.

  Ledningen informerade om kommande organisationsförändringar och de olika sektionerna framförde föreläsningar om senaste framstegen inom deras forskning. Mer information finns på ARC's web (engelska).

  Image: 
  News type: 
 2. Årets sista Utbildningsnytt -

  Utbildningsnytt riktar sig till alla som är verksamma inom KI:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå - lärare, administratörer m fl. I nyhetsbrevet kan du läsa om beslut fattade av Styrelsen för utbildning samt om andra nyheter som rör KI:s utbildning t ex konferenser, pedagogiska kurser, utlysning av projektmedel mm. 

  Till webbversion av nyhetsbrevet: Utbildningsnytt nr 9, 2018

  Har du frågor eller vill bli prenumerant? Maila: utbildningsnyheter@ki.se.

  News type: 
  Organisational unit: 
 3. KI i Medierna - 3 december-9 december -

  KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 3 december till den 9 december 2018. 

  Debatt:

  Sjukhusnyhet:

  Experter i urval:

  News type: 
 4. Juleen R. Zierath får Nordiska Medicinpriset 2018 -

  Professor Juleen Zierath vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, tilldelas Nordiska medicinpriset 2018. Utmärkelsen är ett av Nordens största inom medicinområdet och avser i år forskning om diabetes. Hon delar priset med professor Patrik Rorsman vid Göteborgs universitet. 

  Styrelsen för det Nordiska Medicinpriset skriver i sin motivering att de båda bedriver ”internationellt ledande forskning om diabetes som skapat en omfattande vetenskaplig bas rörande grundläggande mekanismer bakom uppkomst av diabetes, vilket skapat förutsättningar för nya behandlingsmöjligheter vid denna sjukdom.”

  Juleen R. Zierath belönas ”för sina translationella studier rörande cellulära och molekylära mekanismer bakom utveckling av insulinresistens vid diabetes typ 2, samt för klarläggande av molekylära mekanismer bakom positiva effekter av fysisk träning på glukosmetabolism och genuttryck i skelettmuskulatur.”

  Motiveringen för Patrik Rorsman lyder ”för sina grundläggande studier rörande cellulär och molekylär reglering av hormonproduktion av olika celler i bukspottkörteln, samt för klarläggande av hur dessa celler reagerar på förändringar av blodsockerkoncentration, studier som skapat en bas för förbättrad behandling vid diabetes.”

  Nordiska Medicinpriset delas ut av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam. Priset tilldelas forskare som gjort särskilt framstående vetenskapliga insatser inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsförfarande där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden inbjuds att föreslå pristagare. 
  News type: 
 5. Jonas Ludvigsson topprankad inom celiakiforskning -

  Professor Jonas Ludvigsson har blivit topprankad inom celiakiforskningen av Expertscape, en site som rankar personer och institutioner angående deras expertis inom mer än 26 000 biomedicinska ämnesområden.

  Baserat på 5884 vetenskapliga artiklar som publicerats sedan 2008, rankas Ludvigsson som nummer 3  inom sitt expertområde.  

  Image: 

  Professor i klinisk epidemiologi

  Foto: Ulf Sirborn
  News type: 
 6. Uppgraderingen av Primula Måndag den 17 december klockan 13.00 -

  KI kommer att uppgradera Primula-klienten till 11.8 med start måndag den 17:e december klockan 13.00. Uppgraderingen innehåller mycket förändringar vilket är anledningen till den tidiga starten. Ingen kommer kunna arbeta med Primula klienten eller PA-webben under uppgraderingen. 

  Uppgraderingen förväntas vara klar till klockan 08.00 den 18:e december. 

  News type: 
 7. KI ELN uppgraderas torsdag 13/12 kl. 19-22 -

  En uppgradering till BIOVIA Notebook 2019 planeras till 13 december 2018, kl. 19-22.

  Förbättringar är bland annat att:

  • KI ELN fungerar med Apple Safari 12
  • KI ELN fungerar på de senaste versionerna av Chrome och Firefox på Mac

  Använd inte KI ELN under underhållsfönstret. Om en uppgradering misslyckas behöver vi läsa tillbaka den uppbackade databasen. Innehåll och redigeringar som skapas mellan uppgraderingen återställningen av databasen riskerar att förloras.

  News category: 
  News type: 
  Organisational unit: 
 8. Nya etikrådet möttes för första gången -

  KI:s nya etikråd hade sitt första möte den 6 december under ledning av det vetenskapliga ombudet på KI, Anders Ekbom. Till stor del handlade mötet om presentation av de nya ledamöterna, nuläget på KI och etikrådets uppdrag.

  Rektor Ole Petter Ottersen höll ett introduktionsanförande där han bland annat tog upp etikrådets uppdrag och beskrev KI:s nya organisation, Strategi 2030 (inklusive KI:s värdegrund), otydliga områden avseende forskning med försökspersoner samt forskning i andra länder. En annan systemfråga som togs upp var att man borde se över, omdefiniera och bredda det akademiska begreppet excellens.

  Gruppen diskuterade också etikrådets uppgifter och vårens arbete. Nästa sammanträde planeras till mitten av februari 2019.

  Källa: Ledningskansliet

  News type: 
 9. NIBS projektuppdatering -

  Snart dags för lite välbehövlig julledighet för många inom projektet NIBS men innan dess en kort rapport för hur projektet ligger till.

  Första veckan i november gick projektet in i en ny efterlängtad fas, Testfasen. Syftet med den är att genomföra flödestester från ax till limpa med anställda, anknutna och studenter, dvs hela vägen från från att man finns i ett källsystem, KIID skapas, information skickas ut och man är synlig på webbplatsen och fått de behörigheter man ska ha. Vidare ska vi genomföra användartester av gränssnittet i Idac och slutligen acceptanstester med förvaltningen.

  Många av er har redan sett gränssnittet och testat det via utbildningen. Den feedbacken var övervägande positiv, vilket var skönt. Testfasen är planerad till 6 veckor, dvs ska vara klar innan julledigheterna. Vi har en riktig spårhund i Tina Harberts som testledare. Hon är förutom generellt duktig testledare kan hon dessutom hur gamla KIMKAT fungerade och vet vad identitet- och behörighetshantering handlar om. Löpande buggrättningar har genomförts under hela perioden.

  Tyvärr ligger vi inte riktigt i fas med tidplanen men vi har en vecka kvar att genomföra flödestesterna med 100% resultat. V 50 och 51 kommer vi genomföra användartester med administratörer och supportpersonal. I mitten av januari har vi nästa styrgruppsmöte där förhoppningen är att vi kan sätta ett driftsättningsdatum. Kvalitet är det viktigaste för både styrgruppen och oss i projektet vilket gör att vi arbetar för att i möjligaste mån lusa av systemet in i det sista.

  På förvaltningssidan har Amal Velic kommit bra in i sitt arbete med förvaltningsledning på verksamhetssidan både för UBW Anknutna och Idac. Amal kommer att vara verksamhetens kontaktperson gällande utbildning och vidareutveckling av Idac och UBW Anknutna. Arbete pågår med ny webbplats för Idac och UBW Anknutna som kommer finnas tillgänglig i samband med driftsättningen. Har ni önskemål vad som bör finnas på webben som ni idag saknar gällande Kimkat hör av er till Amal.

  Susanne Torell har fått uppdraget som TF Förvaltningsledare på IT och arbetar för fullt med att sätta ihop IT-teamet för förvaltningen på ITA.

  Projektet tar julledigt 22 december – 6 januari. Idag gick ett nyhetsbrev ut med uppdateringar. I nyhetsbrevet finns det lite mer matnyttig information inför driftsättningen och nu är även FAQ uppdaterad. Nästa nyhetsbrev kommer i januari. 

  NIBS önskar er alla en skön jul och ett gott nytt år! Har ni frågor så tveka inte att höra av er!

  Projektledare NIBS

  Pernilla Hulth

  Mobil: 076-139 08 40
  Enhet: IT-Avdelningen (ITA)
  E-post: pernilla.hulth@ki.se

  News category: 
  News type: 
 10. Intresseanmälan öppen för uppdrag i rekryteringsutskottet -

  KI söker nu tre ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, till rekryteringsutskottet med tillträde under början av 2019 och välkomnar därför intresseanmälningar fram till den 2 januari 2019.

  Rekryteringsutskottet bereder och beslutar i ärenden avseende anställningar av professorer och gästprofessorer, lektorer och befordran till lektor samt adjungeringar. Utskottet är även ett beredande organ till fakultetsnämnden avseende strategiska beslut om rekrytering av undervisande och forskande personal. Vi söker nu tre ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, till utskottet.

  Beskrivning av funktionerna

  Som ledamot förväntas du delta i utskottets sammanträden och underhandsberedning av ansökningar.

  Som ordförande kommer du ansvara för att leda utskottets verksamhet samt ha det övergripande ansvaret för att ansökningar bereds enligt gällande regelverk. Du kommer även ha i uppdrag att tillsammans med nuvarande ordförande planera för och tillse överlämning från dagens utskott och i övrigt tillse utskottets arbetsformer. I utskottet ingår även de tre vicerektorerna, studentrepresentanter och fackliga företrädare. Utskottet får administrativt stöd av handläggare inom HR-avdelningen.

  Erfarenheter och krav

  Sökande till uppdragen som ledamot, inbegripet ordförande och vice ordförande, måste vara professor vid KI och väl förtrogna med KI:s utbildning och forskning. Sökande bör även ha erfarenhet av att bedöma vetenskaplig och pedagogisk meritering samt vara förtrogen med KI:s organisation.

  För uppdragen som ordförande respektive vice ordförande är det meriterande att ha visat prov på ett väl fungerande ledarskap i liknande funktioner.

  Intresseanmälan ska innehålla en motivering till intresset för uppdraget, CV, redogörelse för de kvalifikationer som efterfrågas i kravprofilen samt andra relevanta meriter som sökande vill anföra. Ange i din anmälan eventuellt intresse för uppdrag som ordförande och/eller vice ordförande.                                                     

  Omfattning

  Uppdraget som ledamot omfattar 10 procent av heltid och är tidsbegränsat. Uppdragets längd är på tre år om inget annat beslutas. För uppdraget utgår ersättning till institution. Beslut om vilka som utses som ledamöter fattas av fakultetsnämnden.

  Uppdraget som ordförande omfattar 20 procent av heltid, medan uppdraget som vice ordförande omfattar 10 procent av heltid. Båda uppdragen är tidsbegränsade till tre år om inget annat beslutas. För uppdraget utgår såväl ersättning till institution som arvode. Beslut om ordförande och vice ordförande fattas av rektor.

  Mer information och intresseanmälan

  Frågor om uppdragen och utskottet kan ställas till rektor Ole Petter Ottersen, rektor@ki.se. Frågor om processen kan ställas till samordnare Jenny Wiklund, telefon 08-524 866 58 eller e-post jenny.wiklund@ki.se.

  Intresseanmälan görs till academic-appointments@ki.se senast den 2 januari 2019. Information om rekryteringsutskottet och dess verksamhet finns att läsa på rekryteringsutskottet.

  News type: 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *