LU

Lunds universitet

 1. Blodfettsprofil förbättrar riskbedömning av typ 2-diabetes - Med hjälp av lipidomik, en teknik som mäter blodfetternas sammansättning på molekylnivå, och maskininlärning, har forskare vid Lunds universitet identifierat en blodfettsprofil som förbättrar möjligheten att flera år i förväg bedöma risken för att insjukna i typ 2-diabetes. Blodfettsprofilen kan även kopplas till viss kost och graden av fysisk aktivitet.
 2. Lunds universitets mätdata om växthusgaser får en viktig roll i FN:s klimatarbete - Nyligen upptogs forskningsinfrastrukturen ICOS RI som observatör till FN:s klimatkonvention. Det innebär att data om växthusgasflöden, som bland annat samlas in av Lunds universitet, kommer att spela en viktig roll för hur världssamfundet agerar i klimatfrågor.
 3. Nationalekonom: Marknaden driver jordbruket åt fel håll - Marknadens spelregler ger inte lantbrukare incitament att använda jordbruksmetoder som gynnar klimat och miljö på lång sikt. Det är ett misslyckande som kräver politiska åtgärder, anser nationalekonomen Mark Brady vid SLU och Lunds universitet. I en ny studie visar han hur ekosystemtjänster kan ges ett ekonomiskt värde, för att skyddas bättre.
 4. Därför blir vattnet brunt – unik dataserie ger svaret - Genom att analysera i stort sett dagliga vattenprover tagna i samma å med början år 1940 fram till nutid kan forskare vid Lunds universitet nu presentera den hittills grundligaste studien om orsakerna till att vattendrag och sjöar blivit brunare och brunare.
 5. Forskaren: Nobelpristagarna blir rockstjärnor för en vecka - Det finns ingen magisk formel för vem som kommer att få ett Nobelpris, men det finns många gemensamma nämnare nobelpristagare emellan. En av dem som forskar på just detta är Pauline Mattsson från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
 6. Fossil energi subventioneras för miljarder - 3000-6000 miljarder kronor. Så mycket subventioneras fossila bränslen globalt årligen. Förnybart får långt mindre än hälften. Jakob Skovgaard, statsvetare och expert på klimatskadliga subventioner, har koll på hur länder bör agera för att kunna dra ner på stödet till fossil energi.
 7. Paraidrottare – dubbel kamp mot skador och sjukdomar - Parasporten växer sig allt starkare världen över. Men bakom det Paralympics vi ser från tv-sofforna finns större utmaningar än de rent resultatmässiga. En ny avhandling från Lunds universitet visar hur paraidrottare både löper risk att skadas av den hårda träningen i sig och att drabbas av skador och sjukdomar på grund av funktionsnedsättningen. För att hålla idrottarna friska och samtidigt lyfta parasporten krävs ett mer jämlikt, upplyst och förebyggande arbetssätt.
 8. Lantbrukares beslut att välja rätt miljöåtgärder måste underlättas - Många lantbrukare är positivt inställda till åtgärder som kan gynna den biologiska mångfalden och miljön. Men byråkrati och regelkrångel står ofta i vägen menar Lovisa Nilsson i en ny avhandling, som även efterlyser bättre ekonomiska incitament för den enskilde lantbrukaren att välja bra miljöåtgärder.
 9. Tre Lundaforskare blir Wallenberg Academy Fellows 2019 - Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Tre av dessa kommer från Lund. Det femåriga anslaget ger de unga forskarna möjligheter att göra viktiga vetenskapliga genombrott genom att få långsiktig forskningsfinansiering i Sverige.
 10. Torsten Söderbergs Stiftelse besökte Lunds universitet - En grå novemberdag hälsades styrelse samt kanslimedarbetare från Torsten Söderbergs Stiftelse välkomna till de lärdes stad. Syftet för dagen var att återkoppla vad stiftelsens generösa stöd möjliggör för mottagarna vid Lunds universitet.
 11. Diabetes ökar risken för demens - Den som lider av diabetes dubbelt så hög risk att drabbas av demens i ålderdomen som någon som inte lever med sjukdomen. Man har även en förhöjd risk att drabbas av Alzheimers sjukdom – den vanligaste formen av demens. Vad detta beror på och vad man kan göra för att förebygga att den kognitiva förmågan försämras är fokus för Elin Dybjer, doktorand vid internmedicin och epidemiologi vid Lunds universitet.
 12. Nano – små saker spelar stor roll med säkerhetsperspektiv i fokus - Nanoteknologi kan förändra våra liv till det bättre och under de senaste decennierna har nanoteknologin blivit en allt större del av vår verklighet. Men vad händer om nanopartiklarna vi skapar oavsiktligt hamnar i miljön? Detta är ett av fokusområdena inom området nanosäkerhet vid NanoLund.
 13. Fokus: Klimattoppmötet COP25 - Den 2–13 december träffas världens länder i Madrid, Spanien för klimatmötet COP25. Målet med mötet är att diskutera och besluta om uppföljningen av klimatavtalet från Paris. Lunds universitet lyfter här sina insatser i relation till förhandlingarna men även nyare klimatartiklar samt klimatexperter som är tillgängliga för media.
 14. Rekordkromosom hittad i två fågelarter - Forskare i Lund och i Storbritannien har upptäckt fågelvärldens största könskromosom. Jättekromosomen bildades när fyra kromosomer slogs samman till en och har hittats i två arter av lärkor.
 15. Inför toppmötet – fem frågor till klimatforskaren - Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, svarar på frågor med anledning av klimatmötet COP25 i Madrid den 2-13 december.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *