LU

Lunds universitet

 1. Ekonomiskt bakslag för Historiska museet - Region Skåne minskar bidraget till Historiska museet från 1,2 miljoner till 400.000 kronor. Beslutet kom plötsligt och kommer få drastiska konsekvenser för det nyligen renoverade och återinvigda museet.
 2. Så överlever du avhandlingsarbetet - Alla stolar är upptagna och workshopledarna fick tacka nej till deltagare. Uppenbarligen finns det stort intresse bland doktorander för ämnet – att bli klar i tid med sin avhandling och må bra på vägen.
 3. Kulturarv som mötesplats eller gränsvakt - Kan vi förstå kulturarv på nya sätt om vi ser migration och mobilitet som en del av vårt gemensamma arv? Kan kulturarvsfrågor skapa nya mötesplatser och på vilka sätt agerar de gränsvakt? Ett nytt samverkansinitiativ vid Lunds universitet undersöker kulturarvets roll i samhället.
 4. Prisad pedagog arbetar med flippade klassrum - Universitetslektorn Nadja Sörgärde har fått Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen. Hennes studenter lovordar ett engagemang utöver det vanliga. Själv tror hon att engagemanget hänger samman med att hon tycker det är så roligt att undervisa – framför allt genom att se hur studenterna utvecklas.
 5. Institutioner väljer hållbar mat – kött blir specialkost - Vegetariskt blir standard, kött specialkost. Så ser det ut när Biologiska institutionen och Institutionen för psykologi slår ett slag för minskad köttkonsumtion. Målet är att minska universitetets klimatpåverkan.
 6. Jagar partiklar som skadar hormonbalansen - ”Du måste vara mellan 18–60 år gammal, icke-rökare, inte vara ­gravid och du får inte ha några luftvägssjukdomar, eksem eller öppna sår.” Önskemålen i annonsen kan tyckas lite udda innan det framgår att det är försökspersoner till en labbstudie som efterfrågas
 7. Smidigare etablering av Max IV och ESS - MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source, ESS – två forskningsanläggningar av världsklass etableras i Lund. Forskning vid MAX IV har varit igång sedan 2016 och ESS öppnar sitt användarprogram för forskare 2023. Nu är det bara att vänta på genombrott och helt nya forskningsrön inom medicin, biologi, geologi och nanoteknologi? Är det så enkelt?
 8. Rankning bör beaktas men inte styra - Risken med att låta sig styras av rankning är att universiteten blir marknadsanpassade utbudsproducenter som låter andra sätta agendan. Det menar Mats Benner, professor i forskningspolitik som nyligen presenterade en översiktsrapport om rankning för universitetsledningen.
 9. Sätt rimliga mål för träningen - Hur gör man då för att komma igång och träna mer? En person som nystat i frågan är Sofia Bunke, lektor i idrotts- och motionspsykologi.
 10. Styrelsen för särskilda verksamheterna avskaffas - Styrelsen för USV, universitetets särskilda verksamheter, har avskaffats för att skära ner på byråkratin. Endast två verksamheter är kvar inom USV – Internationella Miljöinstitutet och Pufendorfinstitutet.
 11. Drömmen om ett IT-jobb i Sverige blev sann - Två år har gått sedan Lunds universitet startade sin första uppdragsutbildning för nyanlända akademiker med IT-bakgrund. Målet var att validera, komplettera och utveckla deltagarnas kompetens efter svenska förhållanden. Hur det gick? Över förväntan. – Resultatet blev verkligen lyckat. Så gott som alla deltagare har fått jobb inom sitt utbildningsområde, säger Magnus Wärja, adjunkt på Ekonomihögskolan och en av lärarna på kursen.
 12. Kreativa administratörer prisas för sin förmåga att navigera i kaos - Att ensam inte är stark är de prisade administratörerna Johan Lind och Sara Virkelyst överens om. Att vara en i teamet är viktigt – med respekt för varandras åsikter. – Resultatet blir så mycket bättre när man är fler som jobbar tillsammans, säger Sara Virkelyst.
 13. Lunds kommun erbjuder gratis konferenshjälp - Lunds kommun vill öka antalet akademiska kongresser i Lund och erbjuder därför kostnadsfri hjälp till universitetet vid konferenser via Lund Convention Bureau, vars uppdrag är att underlätta i startskedet för den som planerar en konferens.
 14. Vill skapa brygga mellan molekyl och patient - Sara Eks blick för nyanser har lett till en banbrytande forskningsresa. Nu har hon fått ett stort anslag för att bli ännu vassare på att fastställa hur immunförsvaret samverkar med olika typer av lymfom. Förhoppningen är att ett enkelt blodprov ska kunna identifiera vilka patienter som har nytta av en skräddarsydd immunstimulerande behandling.
 15. – LU ska ha hållbara kostalternativ men individen får välja - Ett universitet som tar fram kunskap om hållbarhet och klimatpåverkan bör leva som det lär. Det anser rektor Torbjörn von Schantz.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *