LU

Lunds universitet

 1. FLINTSTONE 2020 – på jakt efter nya material till våra verktyg - Flinta har använts till verktyg av människan i tusentals år. Det finns på alla kontinenter där isen dragit fram och är inget kritiskt råmaterial, det är billigt och har god prestanda. Flintstone är också namnet på ett EU-finansierat forskningsprojekt som koordineras av Lunds universitet.
 2. Nyfödda screenas för typ 1 diabetes och celiaki - Cirka 50 000 personer i Sverige lever med autoimmun diabetes – av dessa är ungefär 7000 barn. I Skåne kan nyfödda barn sedan 2018 medverka i ASTR1D – en screeningstudie där man identifierar barn med förhöjd risk att drabbas av autoimmun diabetes (typ 1 diabetes) eller celiaki (glutenintolerans). I två parallella studier undersöker man sedan om det är möjligt att i ett tidigt stadium förhindra att barnen blir sjuka.
 3. Metall – nästa koldioxidneutrala bränsle? - Forskare ska undersöka om några av jordskorpans vanligaste metaller kan komma att tjänstgöra som koldioxidneutrala bränslen. Efter förbränning kan de, i ett slutet grönt kretslopp via elektrolys, bli metall igen. Även ammoniak och biobränslen ska studeras.
 4. Öppet Fall tar sig an Harry Scheins testamente - Juridiska fakultetens rättsfallspodd Öppet Fall granskar i sitt senaste avsnitt de många turerna kring Harry Scheins testamente.
 5. En växande global elit flyger tusen gånger mer än genomsnittet - En ny rapport har kartlagt tio internationella offentliga personers flygvanor under ett år. Resultatet visar på enormt stora koldioxidutsläpp, flera tusen gånger mer än genomsnittet. Slutsatsen är att global mobilitet är intimt förknippad med en växande elits livsstil och identitet – och därför svår att ändra.
 6. Biologisk mångfald ger större skördar - En mångfald av olika pollinatörer och andra nyttoorganismer i ett odlingslandskap leder till att skörden blir större. Det visar en omfattande internationell studie där bland annat forskare från Lunds universitet medverkat.
 7. Räddningsplankan för nyblivna föräldrar med trassliga relationer i bagaget - När vi kliver in i föräldrarollen påverkas barnets anknytning till oss av hur vi knöt an till våra föräldrar. Men för den med mindre optimala anknytningserfarenheter tycks finnas hjälp på oväntat nära håll, visar ny forskning som studerat ett relativt nytt fält inom psykologin: partnerns, eller medförälderns, inflytande. I studien framkommer också att avvisande och kärleksfulla föräldrabeteenden får olika stor effekt beroende på om det är mamman eller pappan som står för beteendet.
 8. Strokeforskare prisas - Martin Söderholm får Sparbanken Skånes Forskningspris 2019 för sin forskning kring riskfaktorer vid en allvarlig form av stroke, så kallad subaraknoidalblödning (SAB). Priset delas ut den 29 oktober på Strokedagen i Lund – en dag med populärvetenskapliga föreläsningar om stroke för allmänheten.
 9. Månen avgör när flyttfåglar lyfter - Månsken eller inte har stor betydelse för när flyttfåglar ger sig iväg söderut på hösten. Det visar en ny studie vid Lunds universitet.
 10. Universitetet får 28 nya professorer - Den 18 oktober är det dags för årets professorsinstallation då 28 nya professorer installeras i Universitetshusets aula kl. 16.00 med efterföljande mingel i Pelarsalen. Installationen är öppen för alla och ingen föranmälan krävs.
 11. Lundaekonom om Ekonomipristagarna: ”Ingen tvekan om att Esther Duflo förtjänar priset” - I dag, måndag den 14 oktober 2019, offentliggjordes årets pristagare i Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Pristagarna är Abhijit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kremer ”för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom”. Forskaren och nationalekonomen Jan Bietenbeck från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet kommenterar pristagarna: – Jag tycker verkligen att ”rätt” forskare vann. Deras arbete är revolutionerande.
 12. Debatt i Lund: Nyspråk, hatspråk eller klarspråk? - För sjuttio år sedan myntade författaren George Orwell begreppet nyspråk i sin framtidsdystopi 1984. Idag anklagar vi varandra för att använda nyspråk till både höger och vänster. Hur viktigt är det hur vi formulerar oss? I vilken mån påverkas den politiska utvecklingen av sättet vi säger saker och ting? Det offentliga samtalet har blivit råare menar många. Hur hänger språk och tanke ihop – historiskt och för framtiden? Välkomna till Debatt i Lund om språket som tankepolis, uppviglare och befriare.
 13. Därför blir mötena på jobbet allt fler - Mötena på jobbet blir allt fler, men varför? Svar presenteras i ett nyligen avslutat forskningsprojekt.
 14. Hallå där Alexander Bareis… - Den österrikiske författaren Peter Handke tilldelades igår 2019 års Nobelpris i litteratur. Det har lett till kraftiga reaktioner i svensk och internationell press på grund av hans ställningstagande för den serbiske krigsförbrytaren Slobodan Milosevic. Vi har frågat Alexander Bareis, som forskar i tyskspråkig litteraturvetenskap, om Svenska Akademiens val av Peter Handke.
 15. ERC-anslag till att utforska udda kvanttillstånd - Martin Leijnse, forskare i fasta tillståndets fysik vid LTH och verksam inom NanoLund, får 1,5 miljoner euro i ett prestigefyllt ”ERC synergy grant”. Totalbeloppet på 10 miljoner euro, knappt 110 miljoner kronor, delar han med tre forskare från Köpenhamns universitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *