LU

Lunds universitet

 1. Ny studie kan förklara oetiska attityder och beteende hos soldater - En forskargrupp från Lunds universitet har gjort en studie på svenska FN-soldater före och efter tjänstgöring i Mali i Afrika. Man fann ett samband mellan personlighetsdrag som brukar sammanfattas som den mörka kärnan och både oetiska beteenden och negativa attityder till krigets lagar.
 2. Lunds universitets årshögtid - Lunds universitets årshögtid firas 31 januari. Alla intresserade är välkomna att delta vid ceremonin i Universitetsaulan. Årshögtiden hålls i anslutning till Karldagen, som var den dag då Lunds universitet invigdes 1668.
 3. 600 år av svenskt tryck ska digitaliseras - Första steget för att göra hela det svenska trycket från 1400-talet fram till idag digitalt tillgängligt är taget! Universitetsbiblioteket i Lund har tillsammans med Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala kommit överens om att med gemensamma insatser digitalisera och tillgängliggöra det samlade svenska trycket.
 4. Ökad markanvändning i tropikerna rubbar kolcykeln mer än vad som tidigare varit känt - En internationell studie ledd av forskare vid Lunds universitet visar att människans kraftigt ökade markanvändning i världens tropiska områden rubbar den globala kolcykeln mer än vad som tidigare varit känt. Genom att studera data från ett nytt satellitbildsystem kan forskarna även slå fast att biomassan i de tropiska skogarna minskar.
 5. Vården missar andra hälsoproblem hos patienter med depression - Personer med svårbehandlad depression lider ofta av samsjuklighet, exempelvis personlighetssyndrom eller ångestsjukdomar. Forskare vid Lunds universitet har jämfört olika metoder för att utreda patienter med depression. Det visar sig att den metod som är praxis inom specialistpsykiatrin inte fångar upp samsjuklighet i tillräcklig utsträckning. Studien är publicerad i PLOS ONE.
 6. Unikt center för insektsforskning invigs - För att bättre förstå det framtida samspelet mellan insekter, klimat och människa startar Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Max Planck-sällskapet ett nytt forskningscenter – Max Planck Center - next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE).
 7. Oklart om satsningar på krisberedskap ökar förmågan - Sverige satsar miljarder på krisberedskap. Syftet är att stå bättre rustade i händelse av kris eller katastrof. Men att ta reda på om satsningarna har effekt och ökar förmågan är svårt med dagens bedömningsmetoder, enligt en ny avhandling som istället föreslår ett nytt sätt att bedöma förmåga.
 8. Banbrytande kunskap om Afrikas utveckling får Lundapris - Harvardprofessorn Nathan Nunn är årets mottagare av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi. Nunn besöker Ekonomihögskolan vid Lunds universitet den 25 mars för att ta emot priset på en miljon kronor och hålla en föreläsning om sin forskning.
 9. Ny metod upptäcker fler antikroppar – öppnar för fler läkemedel mot cancer - En ny förbättrad metod för att upptäcka nya antikroppar för behandling av exempelvis cancer har tagits fram vid LTH i samarbete med BioInvent International AB. Tekniken skapar stora möjligheter att hitta många fler antikroppar än tidigare, visar Anne Ljungars i en ny avhandling. Redan nu har metoden resulterat i en ny antikropp för behandling av leukemi som nu befinner sig i klinisk prövning på människor. Opponent vid disputationen är ingen mindre än Nobelpristagaren i kemi 2018, Sir Gregory Winter.
 10. Storbolag större hot mot den personliga integriteten än storebror - Varannan svensk anser att de globala plattformsbolagens datainsamling av vad vi gör online utgör ett större hot mot den personliga integriteten än samhällets behov av datainsamling. Det visar resultatet av en landsomfattande undersökning.
 11. Ackreditering av cancervård-, forskning- och utbildning - Vid Lunds universitet bedrivs flervetenskaplig forskning inom cancer i nära samarbete med sjukvården. Under 2019 bildades Lunds universitets cancercentrum (LUCC) som en ny strategisk organisation för cancerforskning. Parallellt söker Skånes universitetssjukhus för att bli ett internationellt ackrediterat Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården.
 12. B-cellernas viktiga roll vid immunterapi - Patienter svarade bättre på immunterapi om melanomtumörer innehöll särskilda kluster med B-celler. Det visar forskning som letts av forskare vid Lunds universitet.
 13. Årets Anna Lindh-föreläsning: Dunja Mijatović - Dunja Mijatović, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, har utsetts till årets Anna Lindh-föreläsare, den 15:e i ordningen. 20 januari föreläser hon under rubriken ” The state of human rights in Europe: forward and back?”.
 14. 48 miljoner för att tidigt hitta sjukdomar med hjälp av kroppens egna nanopartiklar - En ”snackis” bland cancerforskare är vesiklar, nanopartiklar som i miljardtal flödar i våra blodådror och som visat sig bära på information om kroppen håller på att bli sjuk. Nu finns hopp om att kunna fånga in och avkoda vesiklarnas budskap via ett vanligt blodprov.
 15. Ylva Eggehorn tilldelas Anders Nygrenpriset 2020 - Teologiska fakulteten vid Lunds universitet har beslutat att tilldela Ylva Eggehorn Anders Nygrenpriset 2020 som ett bevis på fakultetens uppskattning av hennes betydande gärning i svenskt kyrko- och kulturliv.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *