LU

Lunds universitet

 1. Coronapandemins inverkan på vårt spelande - Beroendeforskare har genom en enkätstudie undersökt om spelande på nätkasinon, bettingsajter, lotteri med flera spelformer, ändrats under coronapandemin. Antalet individer som rapporterade ett ökat spelande var färre än dem med ett minskat spelande, men det finns anledning att vara extra uppmärksam på vissa grupper menar beroendeforskaren Anders Håkansson.
 2. COVID Symptom Study: Vilka data sparas och vilka delas? - I takt med att fler svenskar väljer att delta i COVID Symptom Study och laddar ner appen har medieintresset för studien ökat. Från deltagare, journalister och allmänhet har forskarna fått frågor kring vilka personliga data som sparas, var de sparas och hur de delas. Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet och huvudansvarig för forskningsprojektet, reder ut vad som gäller.
 3. Så sprids giftigt protein vid alzheimer - Det är den giftiga varianten av proteinet tau som tros vara orsaken till att nervceller i hjärnan dör vid Alzheimers sjukdom. Nu visar en ny studie att spridningen av giftigt tau i hjärnan hos äldre människor sker via kopplingen mellan nervcellerna och att det är proteinet beta-amyloid som påverkar och underlättar spridningen av tau. Forskarna tror att dessa fynd kan ha stor betydelse för behandlingen av alzheimer.
 4. Debatt i Lund: Carpe corona – är det nu vi ska rädda klimatet? - ONLINE DEBATT 11 JUNI KL 19.00
 5. Elväg i Lund invigd - Nu är den på plats, en ny typ av elväg som installerats på Getingevägen i Lund till att börja med. Det är den första elvägen som enkelt kan monteras på befintlig väg. Tekniken har utvecklats av bolaget Elonroad och LTH och invigdes på torsdagen av bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.
 6. Fågelmatning hjälper honor mer än hanar - En ny studie på talgoxar visar att honor har störst nytta av extra mat vintertid. Om honorna får mat behöver de inte sänka den egna kroppstemperaturen lika mycket som annars och chansen att överleva kalla nätter ökar.
 7. SOPHIA ska förbättra behandlingen och ändra synen på fetma - Lunds universitets Diabetescentrum, LUDC, medverkar ett nytt IMI-projekt - SOPHIA – som ska bidra till en mer patientcentrerad vård av patienter med fetma, att ändra synen på fetma och hur den påverkar den drabbade individen socialt och medicinskt. Projektet ska klassificera markörer för fetmarelaterade följdsjukdomar och indikatorer som visar hur väl man svarar på en behandling.
 8. Gästtyckaren: Internationell vågsurfing med oviss utgång - Nya epicentrum för pandemin blossar upp, landgränser stängs, partneruniversitet bommar igen och internationella kommunikationer havererar. Att arbeta som internationell koordinator under coronakrisen kräver fullt fokus på nuet, skriver Mikael Nyblom, som är verksam på Naturvetenskapliga fakulteten. Och hur kommer det att gå för internationaliseringen framöver?
 9. I mammas fotspår - De delar inte bara samma efternamn utan är även kollegor på jobbet. Men hur är det när mor och dotter väljer att gå i samma forskarfotspår? Är det svårt att som mer senior forskare balansera mellan att ge tillräckligt med utrymme för dotterns egna misstag och att erbjuda hjälp när det behövs? Och finns det risk för att alla samtal på familjemiddagarna handlar om forskning?
 10. Veckans nyheter från COVID Symptom Study - COVID Symptom Study är forskningsprojekt vid Lunds universitet där allmänheten via en app varje dag registrerar eventuella symptom. Appen är inget diagnosverktyg och ingen smittspårningsapp utan syftet är att kartlägga smittspridningen i Sverige och öka kunskapen om coronaviruset.
 11. 20 miljoner för att fördjupa kunskapen om svenska innovationer - Vad driver fram innovationer? Vilken betydelse har finansiering? Varför ser vi fler svenska innovationer under vissa tidsperioder? Det är några av frågorna som Lundaforskarna bakom databasen Swinno nu kommer att gå till djupet med i ett fortsättningsprojekt finansierat av Vinnova med 20 miljoner kronor över fem års tid.
 12. Lättnader införs gällande distansundervisning - Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om distansundervisning vid högskolor och universitet från och med den 15 juni. Detta meddelade regeringen på fredagen. Delar av undervisningen kan behöva ges på distans för att minska smittspridningen.
 13. Har coronakrisen lett till en finanskris? - Har vi en finanskris? Nej, säger nationalekonomen Fredrik N G Andersson. Detta eftersom att banksektorn i dagsläget inte är hotad. Däremot har Sverige för närvarande en finanskrispolitik, just för att undvika att hamna i en kris.
 14. Tidig diagnos av covid-19-patienter kan förhindra allvarliga lungskador - Lungfibros är ett allvarligt kroniskt tillstånd som leder till för tidig död. Vissa patienter som insjuknat i covid-19 uppvisar en allvarligare utveckling av sjukdomen med svåra lungskador. Lungforskare i Lund försöker nu hitta metoder att identifiera dessa riskgrupper i ett tidigt skede i syfte att bättre kunna påverka sjukdomsförloppet.
 15. LU klarar minskade intäkter - Coronapandemin försätter inte LU i någon ekonomisk knipa. Det finns pengar i universitetets lador, försäkrar planeringschef Tim Ekberg. Myndighetskapitalet uppgår nu till 1,7 miljarder kronor. – Det är pengar som skulle kunna komma väl till pass för att göra drabbade verksamheter skadelösa, kommenterar han.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *