LU

Lunds universitet

 1. Modellen kallas "Study Friday" - Fyra förslag på hur livslångt lärande och teknisk spetskompetens konkret kan främjas, till gagn för Sveriges konkurrenskraft. LTH:s rektor Viktor Öwall är en av dem som i en debattartikel i Dagens industri efterlyser bland annat förenklade antagningssystem och mer ändamålsenlig finansiering av kurser för redan yrkesverksamma.
 2. Oväntat: Lunds universitet invalt i europeisk mångmiljardsatsning på livsmedel - Det gick vägen – till slut. Den europeiska mastodontsatsningen på livsmedelsutveckling, ”Food KIC”, gick inte till det konsortium som Lunds universitet ingick i år 2016. Men det var då. Nu har styrelsen för det vinnande nätverket, EIT Food, beslutat att Lunds universitet ska bli en fullvärdig medlem i deras nätverk istället.
 3. Ny mjukvara ger kommunerna koll på kusterosionen - Klimatförändringarna slår olika hårt mot olika kuster. En avhandling presenterar en modell som kan beräkna konsekvenserna för olika områden - så långt som hundra år fram i tiden.
 4. Växternas kemiska krigföring ökar vid varmare klimat - Växter har ett kemiskt försvar som gör att de släpper ut vissa ämnen vid exempelvis insektsangrepp. Nu visar en studie med forskare från Lunds universitet att växternas utsläpp kan vara många gånger större om angreppen sker i varmare klimat. Hur utsläppen av dessa ämnen förändras i framtiden och vilka effekter de har på ekosystemet måste tas med i klimatdiskussionen, menar forskarna bakom studien.
 5. Tema: Ledarskap på nya vägar - De ska ta tuffa beslut, inspirera, entusiasmera, lösa konflikter och stötta när någon blir sjukskriven. Förväntningarna på dagens chefer är många och ofta oklara. LU har därför nyligen tagit fram riktlinjer för chefer och satsar på ett förbättrat stöd till dem. Men allt handlar inte om traditionellt ledarskap – fokus måste också i hög grad vara på medarbetarna, menar forskare som LUM har träffat.
 6. Digital konferens ska minska klimatavtrycket - Webbinarier och Skype-samtal lyfts till en ny nivå. Nu har det testats om det fungerar att göra en konferens digitalt (åtminstone delvis, minglet är än så länge svårt att få till). Miljödepartementet och forskningsfinansiärer är nyfikna på utfallet med förhoppningen att kunna bana vägen för fler resfria, digitala träffar i framtiden.
 7. Strut-utredningen: "Den fria forskningen i fara" - Var är debatten om Strut-utredningens förslag och dess konsekvenser? Det undrar de tre forskarna Kristian Pietras, Hanna Isaksson och Emma Sparr som oroar sig särskilt över ett av förslagen. – Förstärkta basanslag på bekostnad av att forskningsråden försvagas kan innebära att forskningen tappar sin frihet och internationella konkurrenskraft.
 8. Organisationsforskarna: Ledarskap överskattat – lita på medarbetarna - Ledarskap är blott en del i den arsenal av verktyg som chefer och medarbetare kan använda för att skapa en välfungerande grupp eller organisation. Det menar organisationsforskarna Mats Alvesson, Stefan ­Sveningsson och Martin Blom från Ekonomihögskolan.
 9. Få tar ut friskvårdsbidrag - Örtbad mot ömma axlar, viktminskningskurs, stresshantering – det är några aktiviteter som man får använda sitt friskvårds­bidrag till utöver vanlig träning. Men trots att varje anställd har rätt till nästan två tusen kronor i friskvårdsbidrag använder de flesta vid universitet inte sina pengar.
 10. Rektor: Viktigt för ledare att kunna ta obekväma beslut - Rektor Torbjörn von Schantz är övertygad om att ledarskapet vid universitetet är en ödesfråga. – Om vi uppfattas som oförmögna att fatta obekväma beslut är risken att vi får se samma förändring här som på andra ställen till exempel i Danmark – att det kollegiala ledarskapet ersätts av ett renodlat New Public Management.
 11. Pulsen på astronomin 50 år efter månlandningen - I sommar är det femtio år sedan människan för första gången satte sin fot på månen. Med avstamp i denna utomjordiska händelse har LUM tagit pulsen på aktuell astronomiforskning vid Lunds universitet. Sofia Feltzing och Ross Church jobbar i ett par av de stora satsningar som ligger i forskarnas horisont inför framtiden.
 12. Låg risk för missbildningar hos barn till fäder behandlade för testikelcancer - I en ny registerstudie från Lunds universitet har forskarna studerat 4 207 barn till 2 380 fäder behandlade för testikelcancer. Resultaten i studien, som publiceras i PLOS Medicine, visar att själva cancerbehandlingen inte medför en ökad risk att få barn med missbildningar.
 13. Inbjudan: Industridesignskolans examensutställning - Menskopp, utformad som pessar, i fin förvaring jämte tandborstar och tvål. Självkörande bil förvandlat till vardagsrum. Normkritiska fotbollsskor utformade för kvinnlig anatomi. Lampknappen som styr alla husets lampor. Det är några av de cirka femtio arbeten som studenter i industridesign ställer ut.
 14. Avhandling om polisers reaktioner vid extrema akutsituationer - Poliser som ställs inför en akut livsfarlig situation, exempelvis vid ett ingripande mot knivattack, utsätts för ett sådant kraftigt stresspådrag att flera viktiga neurologiska funktioner som perception och minne, kognition och beslutsfattande påverkas. Men även viktiga motoriska funktioner och färdigheter som behövs för att använda utrustning och vapen försämras. Vid extrema stressnivåer kan effekterna bli känslor av overklighet, panik, raseri, ångest eller att man inte upplever några känslor alls.
 15. Första utvärderingarna av utbildningarna på gång - Startskottet har gått för arbetet med utbildningsutvärderingarna. De ska vara klara 2025. – Sex år går fort, särskilt på utbildningstunga fakulteter, säger Åsa Ekberg, chef för avdelningen Kvalitet och utvärdering, och uppmanar till att inte vänta för länge.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *