LU

Lunds universitet

 1. Lundaforskare i humorkunskapssamtal under Lund Comedy Festival - Forskare och komiker möts i populärvetenskapliga samtal om kris, digitalisering och hållbarhet under Lund Comedy Festival.
 2. Ekonomihögskolan tar hem dubbla ackrediteringar – håller hög internationell klass - Under sommaren har Ekonomihögskolan vid Lunds universitet fått två internationella prestigefyllda ackrediteringsbesked. Fakulteten nu ackrediterad i fem år av både EQUIS och AMBA, och tillhör de 1 procent av ekonomihögskolor globalt som har båda ackrediteringarna.
 3. Språkforskare från hela världen på storkonferens i Lund - - Hur lär vi oss nya språk? Är det skillnad på att lära sig ett modersmål och ett andra språk? Är vissa språk svårare än andra att lära sig? Vilken roll spelar motivation, språkbegåvning, och utbildning för inlärningen? Det här är frågor som är högaktuella i dagens globaliserade och flerspråkiga samhälle. Det säger Marianne Gullberg, professor i språkvetenskap, som i slutet av augusti står som värd när 300 språkinlärningsforskare från hela världen träffas vid Lunds universitet.
 4. Arrival Day – nu kommer de nya internationella studenterna till Lund - Tisdagen den 20 augusti arrangerar Lunds universitet Arrival Day. Då kommer ca 2000 förväntansfulla internationella studenter från 96 olika länder till Lund för att studera under en termin eller 1-3 år framåt. För många av dem är det deras första möte med den nordiska kylan och mörkret.
 5. Forskare sågar EU:s nya jordbrukspolitik – ”inte hållbar för framtiden” - EU:s förslag till ny jordbrukspolitik håller inte måttet. Det menar en internationell forskargrupp som granskat reformförslaget. Varken miljöskydd eller klimatmål förbättras, snarare tvärtom, säger Dagmar Clough, ekolog vid Lunds universitet och en av dem som står bakom studien.
 6. Samband mellan glutenmängd och risk för celiaki bekräftas i stor studie - En stor studie bekräftar att mängden gluten sannolikt inverkar på risken att utveckla celiaki. I den nya långtidsstudien från Lunds universitet ingår barn från flera länder.
 7. Omvårdnadsprofessor i regeringens nya forskningsberedning - Anna Forsberg leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation vid Lunds universitet, har utsetts till ledamot i regeringens nya forskningsberedning. – Det känns fantastiskt hedrande och stort. Jag känner mig stolt och tar uppdraget på stort allvar.
 8. Ökat hopp om biologisk mångfald med mindre fält och fler olika grödor - Mindre åkrar och en större variation av grödor ger en god effekt på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap. Det visar en omfattande internationell studie där forskare från Lunds universitet har deltagit. Den positiva effekten går att jämföra med den som till exempel bevarad ängsmark och blommande remsor längs åkrar ger.
 9. 100 000 bebisar screenade för hög risk för typ 1-diabetes - Sammanlagt 100 000 nyfödda barn har nu screenats för typ 1-diabetes inom ramen för GPPAD (The Global Platform for the Prevention of Autoimmune Diabetes), en stor europeisk satsning för att finna barn med hög ärftlig risk att utveckla sjukdomen. Nummer 100 000 blev Arthur från Dresden i Tyskland som föddes den 15 juli.
 10. Blockering av inflammatoriskt protein kan minska skadorna efter hjärtinfarkt - Andelen dödsfall efter hjärtinfarkt har trots adekvat behandling inte minskat under de senaste åren, visar en svensk registeranalys. Nu visar forskning att man genom att blockera ett protein under den inflammatoriska processen kan minska hjärtskadan efter en infarkt. På sikt kan fyndet leda till en helt ny typ av behandling som kan förbättra prognosen.
 11. Ny undersökning: vilka fossilfria drivmedel är kostnadseffektivast? - Flera biodrivmedel, inte minst biometanol och biodiesel gjort av tallolja, är mycket kostnadseffektiva sätt att minska klimatpåverkan. Detta enligt ett nytt exjobb som ur ett livscykelperspektiv jämfört kostnader för elbilar och ett antal vanliga biodrivmedel, efter att skatter och subventioner skalats bort. Men i stadstrafik kan elbilar vara ett väl så bra alternativ.
 12. Ny studie: Musikfestivaler kan visa vägen till en hållbare livsstil - Sommaren är musikfestivalernas tid. Enligt sociologen Tullia Jack är festivalerna ett bra tillfälle att experimentera med alternativa livsstilar. Detta kan bana väg för beteendeförändringar också i det vanliga livet, som exempelvis hur ofta vi duschar och tvättar oss.
 13. Se föreläsningar från Lunds universitet i Almedalen - Några av Lunds universitets arrangemang under Almedalsveckan filmades och kan nu ses i efterhand.
 14. Första antagningen till höstens utbildningar klar - Nu har alla som sökt en utbildning till hösten 2019 fått det första antagningsbeskedet. 20734 personer har antagits till utbildningar vid Lunds universitet. 
 15. Längre försöksperioder och större läkemedelsstudier behövs vid alzheimer - För närvarande finns inga läkemedel som stoppar eller fördröjer sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom. Trots att potentiella läkemedel i tidigare studier har minskat plack i hjärnan har inte patienternas kognition förbättrats. Men skulle resultaten varit annorlunda om det gick att designa studier som ingriper långt tidigare i sjukdomen, innan kognitionen påverkas? Det har en internationell studie, ledd från Lunds universitet, försökt ta reda på. Resultaten publiceras i Neurology.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *